De bushalte aan de Molenweg bij het ouderen-wooncomplex De Wieken in Steenbergen gaat verhuizen naar voor ‘t Ravelijn. 

In december vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan van de Volkspartij waarin het college werd opgedragen om een afspraak te maken met bewoners van De Wieken, het busvervoersbedrijf en het provinciebestuur om te komen tot een oplossing.

Stankoverlast van de bussen, overlast van wachtende jeugdige passagiers na het uitgaan van de nabij gelegen school en fietsen in de voortuintjes van de bewoners. Een aantal bewoners van De Wieken had geen vertrouwen meer in het college, stelde de Volkspartij.

Het leefplezier en woongenot van sommige bewoners werd verstoord. In de motie van de Volkspartij werd dan ook opgeroepen om een oplossing te bieden in de langdurig lopende kwestie.

Vragen

"Op 2 februari 2014 stelde de Volkspartij voor het eerst vragen aan het college van B&W van de gemeente Steenbergen om overlast weg te nemen van de bushalte aan de Molenweg te Steenbergen”, vertelt Michel Lambers.

Omdat maatregelen uitbleven werd de motie ingediend. De gemeente nam contact op met bewoners van het complex, Woningstichting Stadlander, vervoersbedrijf Arriva, de coördinator Mobiliteit van de Regio en de directeur van ‘t Ravelijn.

Goede oplossing

Arriva heeft aangegeven dat een eventuele verplaatsing een goede oplossing is. De afstand tussen het haltepaar aan de molenweg is in de nieuwe situatie niet ideaal, maar gezien de plaatselijke problematiek wel acceptabel. De verschuiving heeft geen gevolgen voor de haltes aan de Wipstraat.

“Inmiddels blijkt dat de bestaande halte verlengd dient te worden en het in de verwachting ligt dat de halte nog intensiever gebruikt zal worden, is het niet meer dan logisch dat gekozen wordt voor een verplaatsing naar 't ‘Ravelijn”, meldt de gemeente.

“Het zou onlogisch zijn om een halte op de huidige locatie uit te breiden, terwijl er al zoveel maatschappelijke weerstand tegen is.”

Parkeerruimte voor fietsen

De nieuwe bushalte wordt op dit moment verder uitgewerkt door Arriva en ‘t Ravelijn. Daarbij wordt ook gekeken naar parkeerruimte voor fietsen.

De werkzaamheden moeten in het najaar plaats gaan vinden. De kosten worden vooralsnog geraamd op maximaal 40.000 euro, waarvan de helft (hoogstwaarschijnlijk) door de provincie wordt bekostigd.