Natuur- en milieuvereniging Namiro verzoekt de gemeente Woensdrecht om één of twee faunatunnels op te nemen in het plan voor de Putse ontsluitingsweg. 

Die weg moet de N289 verbinden met het bedrijventerrein aan de Bosweg, maar doorkruist daarbij de ecologische hoofdstructuur.

Namiro zegt begrip te hebben voor de aanleg van de ontsluitingsweg, omdat de verkeerssituatie in de Postbaan ook volgens de natuurvereniging onhoudbaar is.

Toch wil Namiro de versnippering van natuurgebieden voorkomen. Daarom pleit voorzitter Jim de Blank voor de aanleg van faunatunnels en begeleidingshekken in het tracé.