De gemeente Bergen op Zoom gaat een samenwerking aan met de Stichting Stadsherstel om leegstand in de Bosstraat en Korte Bosstraat aan te pakken. 

Eigenaren van leegstaande winkelpanden moeten op die manier de kans krijgen hun panden te kunnen ombouwen tot woonhuizen. “Zo kunnen we de verpaupering van de Bosstraat voorblijven”, meent wethouder Ton Linssen.

In opdracht van de gemeente zal Stichting Stadsherstel een onderzoek doen naar een aantal panden in de Korte Bosstraat en de Bosstraat, waarbij er wordt gekeken naar de mogelijkheden om bepaalde gevels in oude luister te herstellen en panden om te vormen van detailhandel naar woonhuizen.

Verpaupering

Met de functiewijziging van leegstaande panden wil de gemeente voorkomen dat er verpaupering optreedt in de Bosstraat en Korte Bosstraat.

“Als we nu niet meteen ingrijpen, lopen we een achterstand op. We moeten voorkomen dat die zo groot wordt, dat investeerders de Bosstraat straks mijden. Door nu al de samenwerking met Stichting Stadsherstel aan te gaan, blijven we de verpaupering voor en kunnen we de Bosstraat de kwaliteitsslag geven die het verdient.”

Aanvragen

De Lievevrouwestraat kan volgens Linssen als voorbeeld dienen voor het toekomstbeeld van de Bosstraat. “We gaan geen winkels weghalen. Ondernemers die dat willen, kunnen gewoon in de Bosstraat blijven zitten. Maar eigenaren die er geen brood meer inzien, kunnen in aanmerking komen om hun pand om te bouwen tot woonhuis”, legt de wethouder uit.

Volgens hem zijn er inmiddels al zes aanvragen ingediend bij de gemeente. Twee panden komen in ieder geval in aanmerking voor de steun van Stichting Stadsherstel. “Er zijn ook eigenaren die zelf het initiatief nemen tot de functiewijziging, maar niet iedereen kan dat betalen. Daar is deze samenwerking voor bedoeld.”

Horeca

Speciale aandacht gaat daarnaast nog uit naar het pleintje rond het beeldje van de Vlasbinder. Het college ziet kansen om horeca rond de Vlasbinder te clusteren.

“Het pleintje heeft een knusse uitstraling en kan zelfs een tweede Beursplein worden. We zijn ook aan het kijken om van het pand van Ons Huis en de voormalige sigarenwinkel een horecabestemming te maken. Wellicht is er ook beperkte ruimte voor terrassen mogelijk. Zo kan de Bosstraat een heel eigen horecasfeer krijgen”, gelooft Linssen.

Vlaszak

Ook de ontwikkelingen rond de Vlaszak worden in de gaten gehouden. Wat er met de voormalige Albert Heijn en Kringloper gaat gebeuren, is nog niet bekend. Linssen denkt al wel alvast na over de ingang van de parkeergarage Achter de Grote Markt.

“Als er duidelijk is wat voor ontwikkeling er komt in de Vlaszak en het ook financieel haalbaar is, dan is het een optie om in het Roskamstraatje een ingang te realiseren naar de parkeergarage. Dat kan de uitstraling van het gebied ook weer ten goede komen, maar daarvoor moeten er wel eerst nieuwe plannen voor de Vlaszak komen”, houdt hij nog een slag om de arm.