De Katarina Bar op het Sint-Catharinaplein in Bergen op Zoom wordt in tegenstelling tot eerdere berichten van de gemeente toch geen proeflokaal. 

Het college bevestigt dat er afspraken zijn met woningcorporatie Stadlander dat het voormalige café wordt omgevormd tot woonhuis.

Aanvankelijk schreef het college in een brief aan de Bergse Sociaal Democraten (BSD) nog dat de Katarina Bar in ‘oude glorie hersteld’ zou worden en dat Stadlander voornemens zou zijn de bar als proeflokaal te laten exploiteren.

Stadlander-woordvoerder Bert Jansen deed die bewering echter meteen van de hand en wees erop dat er afspraken zijn tussen de gemeente en de woningstichting over het loslaten van ‘natte horeca’ op de voormalige Vischmarkt. Het college geeft nu toe dat in de brief aan de BSD "een zinsnede was opgenomen die niet klopt". 

“In het Pleinenplan Stadskern Noordoost is bepaald dat de horecafunctie van het Sint-Catharinaplein wordt losgelaten. Als gevolg daarvan zijn in de afgelopen jaren een aantal horecabedrijven opgekocht en verbouwd tot woningen. Wel is in het plan de mogelijkheid open gehouden voor daghoreca of restaurants op de locatie van zorgcentrum Catharina”, aldus het college.