Leden van het burgerpanel in Bergen op Zoom voelen er niets voor om het aantal tikken, dat zijn betaaleenheden die op de milieupas staan, voor de milieustraat verder terug te brengen.

In een enquête over het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan geeft bijna twee derde aan de huidige situatie met zes tikken per jaar te willen behouden. Een kwart ziet wel wat in een nauwere samenwerking met Woensdrecht en Steenbergen en slechts tien procent staat open voor een strenger beleid op de milieustraat.

De deelnemers (65 procent) zien wel kansen voor het scheiden van gft-afval in het centrum. Een kwart staat ook open voor een vierde minicontainer aan huis voor kunststof, drankkartons en blik.

Eerder mocht ook de gemeenteraad ideeën aanleveren voor de vorming van het nieuwe afvalstoffenbeleid, dat aan het eind van dit jaar gereed moet zijn.

Het nieuwe beleid is erop gericht om de berg restafval verder te doen krimpen. Het streven is naar 150 kilo restafval per inwoner per jaar in 2017. In 2009 was dat nog 286 kilo per persoon per jaar, na de invoering van diftar in 2013 daalde dat naar 216 kilo.