Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de woningbouwplanning voor de kern Poortvliet één jaar op te schuiven. 

Het gaat daarbij om de twee projecten van de Deestraat en de Paasdijkweg.

In de woningbouwplanning staat dat een deel van de woningen aan de Paasdijkweg voor 2016 op de markt moeten komen en een deel na 2022. In de tussenliggende tijd wordt dan de Deestraat ontwikkeld.

Beide projecten hebben echter vertraging opgelopen. Door het opschuiven van de planning wordt het volgens de gemeente mogelijk om met een deel van het project Paasdijkweg in 2016 te kunnen starten in plaats van na 2022.