De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom onderzoeken de mogelijkheid voor een fietssnelweg van veertien kilometer tussen de twee steden. 

De provincie Noord-Brabant heeft subsidie gegeven om te kijken of het uitvoeren van dit plan mogelijk is. 

De gemeenten bekijken of bestaande wegen kunnen worden aangesloten op een dergelijke weg of dat er één nieuw lang fietspad nodig is.

De fietssnelweg is bedoeld om fietsers zo weinig mogelijk kruispunten en andere obstakels tegen te laten komen. “We zien dat steeds meer mensen met een elektrische fiets rijden en daardoor korter over een route rijden. Met zo’n fiets leg je snel grotere afstanden af en ben je in een half uur in Bergen op Zoom. Dat maakt het fietsen aantrekkelijker”, geeft de Roosendaalse wethouder Cees Lok van Verkeer en Vervoer aan. 

Een fietssnelweg draagt volgens Lok ook bij aan het terugdringen van de fileproblematiek.

Kansrijk tracé

In opdracht van de Fietsersbond werden kansrijke fietssnelwegtracés in kaart gebracht. Daaruit bleek dat een route van Bergen op Zoom naar Tilburg mogelijk is via de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Gilze en Rijen.

Wethouder Lok verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek naar een fietssnelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom na de zomer bekend zijn.