Meerdere gemeenten hebben deze week samen plannen afgesproken om verdere leegstand in West-Brabant te voorkomen. De plannen zijn er voor meer dan 300.000 vierkante meter aan detailhandellocaties. Bij de kantoorlocaties is er een vergelijkbaar beeld.

Op die manier willen de gemeenten samen de provincie de overcapaciteit in de detailhandelsbranche en de kantorenmarkt tegengaan. Doel is om verdere toename van leegstand te voorkomen.  

Wethouders Bob Bergkamp (Breda) en Marcel Willemsen (Oosterhout) trokken namens de regio de kar om tot deze afspraken te komen.

"Alle West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben uitgesproken mee te werken aan terugdringen van overcapaciteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze basis concrete afspraken met elkaar kunnen gaan maken", stelt Bob Bergkamp in een persverklaring.

Overaanbod

De kantorenmarkt is voor bijna 90 procent geconcentreerd in de vijf grootste gemeenten in de regio (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout en Etten-Leur). Ook in de kantorenmarkt is sprake van overaanbod. Het totale (plan-)aanbod in de regio bedraagt 466.000 vierkante meter en de voorziene vraag tot 2025 bedraagt slechts 237.000 vierkante meter.

De gemeenten gaan nu eerst de bestaande vastgoedplannen op het gebied van detailhandel en kantoren in de regio nader bekijken. Hierbij wordt in kaart gebracht in hoeverre plannen nog haalbaar zijn en wat terugdringing van de overcapaciteit aan plannen en leegstand voor gevolgen heeft.

Gezonde structuur

De regionale afstemming moet een gezonde structuur op het gebied van detailhandel en kantoren opleveren. Het resultaat en de vervolgaanpak van deze inventarisatie worden eind 2015 besproken met de provincie Noord-Brabant.