De uitbreiding van bedrijventerrein De Kooi bij Hoogerheide heeft geen grote gevolgen voor de leefomgeving en het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal.

Dat concludeert de commissie voor de milieueffectenrapportage.

De gemeente Woensdrecht wil op korte termijn een uitbreiding van zes hectare in westelijke richting mogelijk maken en heeft daarvoor een milieueffectenrapportage laten opstellen.

Volgens de commissie heeft de gemeente de milieueffecten goed omschreven en maakt het rapport duidelijk dat voor de uitbreiding geen grote wijzigingen in de omgeving of verkeerssituatie nodig zijn.