Minister Ronald Plasterk heeft het verzoek om drie weigerambtenaren in Tholen te ontslaan afgewezen. 

Het drietal werd vorig jaar op 28 oktober door het college van burgemeester en wethouders aangesteld als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, terwijl op 1 november 2014 nieuwe wetgeving van kracht werd waardoor zogenaamde weigerambtenaren niet meer zijn toegestaan.

Het verzoek tot ontslag van de drie ambtenaren kwam van Jan Roseboom uit Vleuten (Utrecht). Hij verdiepte zich in de zaak en schreef daarbij onder andere een brief naar de Commissaris van de Koning in Zeeland, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie.

Volgens Roseboom heeft het college gehandeld in strijd met het recht en in strijd met het algemeen belang. Op deze gronden zou de minister van Binnenlandse Zaken (Plasterk) het besluit voor vernietiging voor kunnen dragen bij de Koning.

Minister Plasterk is echter van mening dat er geen sprake is van strijd met het recht noch van strijd met het algemeen belang.

Burgerlijk wetboek

Volgens Roseboom druist het besluit in tegen artikel 1 uit het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat iedereen gelijk behandeld dient te worden. Daarbij wordt ook hetero- en homoseksuele gerichtheid genoemd.

“Dat bracht met zich mee dat in alle gemeenten personen van hetzelfde geslacht in het huwelijk konden treden”, stelt Plasterk.

Maar, niet dat alle ambtenaren van de burgerlijke stand een huwelijk tussen paren van hetzelfde geslacht hoeven te voltrekken. “In zoverre was er ruimte voor hun gewetensbezwaren.”

Op 1 november werd pas in de wet aangepast dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand slechts benoembaar is als de persoon in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt op grond van seksuele geaardheid. Het drietal werd aangesteld voor 1 november en dus was de oude regelgeving nog van kracht.

Algemeen belang

Roseboom vond onder andere dat het college niet integer heeft gehandeld en het ‘rechtsgevoel’ heeft aangetast. “Het oordeel over deze beide stellingnamen is van subjectieve aard en kan dan ook niet geschaard worden onder het algemeen belang”, stelt Plasterk.

Om die redenen dient de minister het verzoek niet in bij de Koning en dus mogen de weigerambtenaren gewoon blijven werken in de gemeente Tholen.

Plasterk wijst er dan ook op dat het gewoon mogelijk is voor paren van gelijk geslacht om te trouwen, er zijn immers ook ambtenaren die wel bereid zijn om dit te doen.