D66 Zuidwesthoek dient donderdag 9 juli een motie in om het proces rond het mislukte ondernemersfonds te evalueren. Volgens de democraten wordt het initiatief van de Stichting Ondernemend Woensdrecht (StOW) om de leegstand in de winkelgebieden aan te pakken nog steeds gewaardeerd. 

Een evaluatie moet daarom uitwijzen of er in Woensdrecht nog ruimte is voor een dergelijk fonds.

In april ging er definitief een streep door het ondernemersfonds. De gemeenteraad verwierp unaniem het voorstel van de gemeente om enerzijds een bedrag van 40.000 euro per jaar vrij te maken voor de versterking van de winkelgebieden en anderzijds een reclamebelasting te heffen, zodat ondernemers ook hun financiële steentje zouden bijdragen aan het fonds.

Dat besluit volgde nadat alle 335 ondernemers, die niet aangesloten waren bij een ondernemersvereniging, zich via een enquête nog eens mochten uitspreken over het fonds.

Ondanks dat de zwijgers automatisch in het ‘ja’-kamp zouden worden ingedeeld, zag de raad de 146 tegenstemmen tegenover de achttien voorstemmen als een te groot gebrek aan draagvlak.

Evaluatie

D66 Zuidwesthoek wil echter niet bij de pakken neer blijven zitten en lering trekken uit het mislopen van het ondernemersfonds. “Het initiatief van StOW om de leegstand van commerciële ruimten aan te pakken en de leefbaarheid van de kernen te bevorderen wordt raadsbreed gewaardeerd. Het is voor onze dorpskernen van belang dat de problematiek op een andere wijze alsnog onder de aandacht wordt gebracht”, meent de partij.

D66 Zuidwesthoek dient daarom donderdag bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage een motie in om de hele gang van zaken te evalueren.

“Vanaf het prille begin tot en met de raadsvergadering van 2 april jongstleden”, stelt D66 voor. De motie roept ook op tot het doen van aanbevelingen, die dan voor de begrotingsbehandeling van 2016 kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Budget

Het college heeft nog steeds een budget gereserveerd voor het verbeteren van de winkelgebieden in de kernen. In de bestuursrapportage voor 2015, de tussenstand op de begroting, is het bedrag echter wel teruggebracht van 40.000 euro naar 30.000 euro.