​Als je dit jaar door de Belastingdienst bent uitgenodigd om belastingaangifte te doen, dan moet je dit in principe voor 1 mei 2018 doen. Maar als je meer tijd nodig hebt, dan kun je de fiscus om uitstel vragen. Dit is wat je moet weten.

De Belastingdienst heeft in totaal 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers gevraagd aangifte inkomstenbelasting over 2017 te doen.

Ieder jaar wordt door en namens ruim drie miljoen mensen uitstel aangevraagd. In een kleine 90 procent van de gevallen wordt dit door een belastingconsulent gedaan.

Volgens de Belastingdienst is de achterliggende reden voor uitstel het vaakst dat belastingconsulenten hun werk willen spreiden. Zij moeten de aangiften van hun klanten invullen.

Ook als je géén uitnodiging hebt gehad, ben je mogelijk verplicht aangifte te doen.

Doe aangifte als je denkt bij te moeten betalen of juist geld terug verwacht. Je kunt online een aangifte voor proef invullen via Mijn Belastingdienst.

Als daaruit blijkt dat je meer dan 45 euro moet betalen, dan ben je verplicht om alsnog aangifte te doen. Als je dit nalaat, kun je een boete krijgen.

Als je juist geld van de fiscus terugkrijgt, dan heeft het geen zin bij bedragen van onder de 15 euro. Die worden namelijk niet uitbetaald.

Je moet vóór 1 mei uitstel aanvragen.

Je krijgt dan binnen drie weken een brief met een bevestiging. Als de Belastingdienst akkoord gaat, dan krijg je tot 1 september 2018 de tijd om alsnog aangifte te doen.

Als je in het buitenland woont en in Nederland belastingplichtig bent, dan mag je tot 1 juli 2018 nog uitstel aanvragen. In dat geval kun je tot 1 november nog aangifte doen.

Maar let op: de fiscus kan je verzoek weigeren. Bijvoorbeeld als je in het verleden meerdere keren hebt nagelaten om op tijd aangifte te doen.

Je kunt je uitstelverzoek zowel online, telefonisch als schriftelijk indienen.

Het online formulier vind je in Mijn Belastingdienst onder het tabblad 'Inkomstenbelasting'. Daarna moet je 'Belastingjaar 2017' en 'uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen' aanklikken.

Bellers kunnen terecht bij het nummer 0800-05 43. Het nummer 055-538 53 85 is voor buitenlandse belastingplichtigen. Voor het telefoongesprek heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.

Voor een schriftelijke aanvraag moet je het formulier 'Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting' downloaden, invullen en opsturen. Het juiste adres vind je in dit document.

Als je langer dan vier maanden uitstel wilt, dan moet je dit wel uitleggen.

Hiervoor moet je het genoemde schriftelijke formulier gebruiken. Ook dien je te vermelden wanneer je wel aangifte denkt te kunnen doen.

Ook hiervoor geldt dat de Belastingdienst niet altijd extra tijd geeft.

Hoor je na 1 juli 2018 dat je de fiscus geld schuldig bent, dan moet je daar rente over betalen.

Het gaat om een belastingrente van 4 procent. De hoogte van het bedrag hangt af van het verschuldigde bedrag en de periode waarover de rente wordt berekend. Zo rekent de fiscus belastingrente over de periode van 1 juli 2018 tot negentien weken na ontvangst van de aangifte.

Als de Belastingdienst je aangifte voor 1 april heeft ontvangen en de gegevens zonder wijzigingen overneemt, dan hoef je geen belastingrente te betalen. Je bent wel rente verschuldigd als de fiscus moet afwijken van de gegevens die je hebt ingevuld.

Zo ben je op je belastingaangifte voorbereid
61
Zo ben je op je belastingaangifte voorbereid

Ben je te laat met je aangifte en heb je niet op tijd uitstel aangevraagd? Dan kun je een boete krijgen.

De Belastingdienst stuurt eerst een herinnering. Als je dan nog niet in actie komt, kun je een aanmaning op je deurmat verwachten. In deze brief staat een nieuwe termijn.

Mocht je ook na die termijn geen aangifte hebben gedaan, dan krijg je een verzuimboete van 369 euro opgelegd. Je boete kan tot tot 5.278 euro oplopen als je het vaker hebt laten afweten.

Als je helemaal geen aangifte doet, dan maakt de Belastingdienst een inschatting van je inkomen. Ook in dat geval kun je op een verzuimboete rekenen.

Wie expres geen aangifte doet of de aangifte opzettelijk onjuist invult, kan een vergrijpboete krijgen.

Het maakt daarbij uit of het ging om opzet of grove schuld. De Belastingdienst spreekt bijvoorbeeld van grove schuld als iemand ernstig nalatig is geweest.

In het geval van opzet komt de boete neer op de helft van de belasting die over het verzwegen bedrag betaald moest worden. Bij grove schuld is de boete een kwart van dat bedrag.

De boete loopt op naar 150 procent voor mensen die expres hun inkomen uit sparen en beleggen in box 3 niet of onjuist hebben ingevuld. Bij grove schuld is dat 75 procent.

Verder kan de geldstraf worden verhoogd als je al eerder een vergrijpboete hebt gekregen of als je hebt gefraudeerd. Bij verzachtende omstandigheden kan de fiscus ervoor kiezen de boete juist te verlagen.

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend