Van 1 maart tot 1 mei is het weer tijd voor de belastingaangifte. Dit zijn een aantal belangrijke punten om dit jaar op te letten.

De belastingaangifte mag dan een deels vooraf ingevuld formulier zijn, toch roept het elk jaar weer de nodige vragen op. Oefening baart kunst, maar er zijn altijd weer valkuilen en uitzonderingen om rekening mee te houden.

"Elk jaar hebben we meer gegevens om vooraf het formulier mee in te vullen, om de belastingaangifte makkelijker te maken. Maar het is wel belangrijk dat mensen die gegevens zelf goed controleren en aanvullen waar nodig", zegt Bernard Devilee, beleidsadviseur van het ministerie van Financiën. Hij tipt: "Let vooral goed op aftrekposten, en of er iets verandert in je situatie."

Zorgkosten

Onduidelijkheid heerst vaak over de zorgkosten. Dit jaar is er niet veel veranderd. Er is behoorlijk in gesneden, maar nog steeds zijn veel zorgkosten aftrekbaar.

Zo vragen veel mensen zich af of eigen bijdragen wel of niet aftrekbaar zijn. Devilee: "Bijna elke bijdrage, of het nu gaat om het vrijwillig eigen risico of het wettelijk verplichte eigen risico, is niet aftrekbaar. Omdat daar zo veel onduidelijkheid over is, hebben we op de site van de Belastingdienst een overzicht geplaatst waarop je kan zien welke zorgkosten wel aftrekbaar zijn en welke niet. Denk ook aan de eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, het wettelijk eigen risico en vrijwillig eigen risico."

Jan Potze, regiocoördinator belastingservice van vakbond CNV, voegt daaraan toe: "Vooral reiskosten naar bijvoorbeeld een specialist of ziekenhuis is een aftrekpost waar veel mensen niet van weten." Zijn tip: "Noteer gedurende het jaar de data waarop je naar zo'n locatie reist. Pas in december weet je hoe vaak je bent geweest. Al woon je maar 5 kilometer van het ziekenhuis vandaan: als je er elke week heen moet, tikt het toch aan."

Eigen woning

Een belangrijk aandachtspunt is volgens Devilee de WOZ-beschikking. "De belastingaangifte wordt gedaan vanaf 1 maart, en in februari heeft men nog een nieuwe WOZ-beschikking gekregen van de gemeente. Maar die beschikking heeft betrekking op de aangifte van volgend jaar. Let dus op dat je voor deze aangifte de beschikking erbij pakt die je vorig jaar hebt gekregen."

Verder is volgens de beleidsadviseur de eigenwoningrente een jaarlijks terugkomend struikelblok. "Die is aftrekbaar. Maar let erop dat als je het aftrekt tegen de hoogste schijf, dat die elk jaar een half procent wordt verlaagd tot uiteindelijk 38 procent. De aftrek voor 2016 is 50,5 procent." Dit gebeurt automatisch, maar veel mensen weten niet dat het percentage elk jaar lager wordt. "Dus in eerste instantie trek je alle rente (52 procent) af en daarna berekent de Belastingdienst automatisch de correctie van inmiddels dus 1,5 procent."

De beleidsadviseur richt zich ook tot nieuwe woningeigenaren. "Als je voor het eerst een eigen woning koopt, horen daar extra kosten bij die van de belasting mogen worden afgetrokken. Denk aan de kosten van de hypotheekakte. Maar de kosten van de overdrachtsbelasting die je moet betalen, vallen daar niet onder. Die zien we nog wel eens terug in de aangifte."

Hypotheekrente

Devilee heeft nog een tip voor woningeigenaren: "De hypotheekrente staat tegenwoordig erg laag. Mensen lopen er tegenaan dat de rentevaste periode, de periode waarvoor het te betalen rentetarief vaststaat, afloopt. Stel dat dit in 2017 of eind 2016 is gebeurd. Je zat op een rente van 4 of 5 procent en je krijgt een nieuwe rente aangeboden die op bijvoorbeeld 2 procent staat. Dat is op zich prettig, want je gaat veel minder betalen aan de bank. Maar dat betekent ook dat je minder hypotheekrente kan aftrekken."

Wat je dus moet doen: "Als je een voorlopige aanslag hebt gekregen over 2017, is die gebaseerd op de oude rente. Dus let erop dat, op het moment dat je een nieuwe rente hebt afgesproken met je bank, je ook kijkt of die voorlopige aanslag moet worden aangepast. Doe je dat niet, dan moet je aan het einde van het jaar opeens veel belasting gaan terugbetalen."

Giftenaftrek

Let op met giften, zoals aan de kerk of aan goede doelen als het Rode Kruis. De beleidsadviseur: "Eenmalige giften zijn aftrekbaar, maar dan geldt wel een minimumbedrag van 60 euro of, afhankelijk van het inkomen, 1 procent van het inkomen. Bovendien is er ook een maximumbedrag vastgesteld."

Devilee vervolgt: "Periodieke giften zijn daarentegen aftrekbaar. Als je dit minimaal vijf jaar doet, kan je de volledige gift aftrekken. Voorheen moest dat via een notariële akte, maar sinds een paar jaar kan het ook via een onderhandse akte. Veel instellingen bieden die akte ook aan. De Belastingdienst heeft deze bijvoorbeeld op de eigen website staan."

Ouderenkorting

Over de ouderenkorting zegt Devilee: "Veel partners denken dat het niet uitmaakt aan wie je het inkomen of vermogen toedeelt. Maar op het moment dat je AOW-gerechtigd bent, dan kan je recht hebben op de ouderenkorting. Die is afhankelijk van je inkomen."

Devilee's advies: "Als je beiden onder die inkomensgrens van 35.949 euro zit, ook nadat het inkomen in box 3 is verdeeld, dan maakt het niet uit. Maar het kan zijn dat als je alles aan één persoon toedeelt, dat deze dan boven die inkomensgrens uitkomt. Dan heeft maar een van de partners recht op verhoogde ouderenkorting. Terwijl je het anders misschien allebei kan krijgen. Dat scheelt best een hoop geld."

Ouderentoeslag

Met ingang van 2016 is de ouderentoeslag komen te vervallen. Dit was een extra vrijstelling in box 3. Devilee: "Dat geeft een groot verschil in het inkomen in box 3 dat uiteindelijk overblijft. Ten opzichte van 2015 zal dat inkomen hoger zijn."

Volgens regiocoördinator Jan Potze is dat een heet hangijzer voor 65-plussers. "Velen van hen zaten net een paar euro boven die vrijstelling van rond de 35.000 euro. Doordat ze de ouderenkorting kregen, was dat geen probleem. Maar nu kan het best zo zijn dat ze 500 euro te veel op hun rekening hebben staan, waardoor bijvoorbeeld uurtoeslagen komen te vervallen."

Kinderalimentatie

Ook nieuw dit jaar: de kinderalimentatie is komen te vervallen als aftrekpost voor gescheiden ouders. Potze: "In plaats daarvan kunnen ze nu kinderalimentatie opvoeren als schuld in box 3. Ze moeten dan wel bezittingen hebben in die box, anders kunnen ze geen schuld aftrekken."

Termijn

Heb je op de bovenstaande punten gelet en is je aangifte ingevuld? Dan kan je hem indienen. Dat kan tussen 1 maart en 1 mei. Maar let op: alleen als je het voor 1 april indient, heb je de garantie dat je voor 1 juli bericht krijgt. Dat is ook van belang voor de eventuele belastingrente die je moet betalen over het bedrag dat je de fiscus schuldig bent.

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend