Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu streeft er naar dat op 77 procent van de snelwegen straks 130 km/h gereden mag worden. 

Sinds de verhoging op een aantal trajecten op 5 februari staat dat percentage op 61 procent. Milieudefensie vreest dat hiermee de afgesproken vervuilingsnormen overschreden kunnen worden, reden voor de Tweede Kamer om de minister te vragen dit te laten onderzoeken door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

AutoWeek deed onderzoek naar twee andere factoren die een rol spelen rond het verhogen van de maximum snelheid. Sneller rijden heeft twee directe, meetbare consequenties. Je komt eerder op je bestemming aan (bespaart tijd), maar het verbruik is hoger (kost geld).

Maar wat levert het precies op en wat kost het? AutoWeek reed hetzelfde traject van 193 kilometer vier keer. Eenmaal met constant 100 km/h, eenmaal met 130 km/h. Eerst met een doorsnee benzineauto, vervolgens dezelfde exercitie met een gemiddelde diesel.

De hogere snelheid leverde een tijdwinst op van 29 minuten. Daar stond tegenover dat de benzineauto 4,35 liter meer verbruikte, terwijl de diesel 3,47 liter meer nodig had voor 130 km/h.

Bij een literprijs van 1,464 euro per liter benzine betekent dat een meerprijs van 6,37 euro, wat neerkomt op een prijs van 20,5 cent per gewonnen minuut. Bij de diesel was de dagprijs van een liter 1,127 euro, zodat een minuut besparing in de diesel 12,6 cent kostte.

Het uitvoerige testverslag staat in AutoWeek 11, die nu in de winkel ligt.