AMSTERDAM - De inzet van 'slimme' auto's op de Nederlandse wegen kan tot acht procent minder ongevallen leiden. Dat blijkt uit een proef die het ministerie van Verkeer en Waterstaat de afgelopen maanden deed met twintig slimme auto's.

Die zijn uitgerust met speciale apparatuur die voorkomt dat de bestuurder te dicht op zijn voorganger gaat rijden of buiten de belijning van zijn rijbaan komt. De techniek neemt het dan over van de bestuurder.

Door de apparatuur worden richtingaanwijzers meer gebruikt, nemen ongewenste wisselingen van baan af en wordt met een gelijkmatiger snelheid gereden. Ook nam brandstofverbruik af met drie procent, bleek in de proefperiode. Verder verminderde de uitstoot van schadelijke stoffen met vijf tot tien procent.

Dinsdag worden de resultaten van het onderzoek officieel gepresenteerd door het ministerie.