Alles lijkt de afgelopen maanden duurder geworden, maar autoverzekeringen blijken een uitzondering: die zijn nu voordeliger dan een jaar geleden. Binnenkort komt daar verandering in, verwachten experts.

"Over de eerste helft van 2022 noteren we gemiddeld een daling van zo'n anderhalf procent", meldt Menno Dijcks van vergelijkingssite Independer.nl. Kostte een autoverzekering vorig jaar nog gemiddeld 88,27 euro per maand, in 2022 zijn autobezitters tot nu toe gemiddeld 'slechts' 86,99 euro kwijt.

Opmerkelijk, want de prijzen van auto-onderdelen, arbeid en zorg zijn juist stevig aan het stijgen. Als auto-expert bij Independer heeft Dijcks echter wel een verklaring: "Autoverzekeraars berekenen verschillende risicofactoren altijd over een langere periode, waardoor het effect van bepaalde gebeurtenissen pas na enige tijd zichtbaar is".

Het ligt voor de hand dat de coronapandemie, die in 2021 nog volop speelde, een grote rol speelt bij de huidige premiedaling. Geld.nl, dat onderzoek deed naar de prijsdaling, onderschrijft dat vermoeden. Concreet valt volgens de Datamonitor Autoverzekering van Geld.nl echter vooral op dat er in 2021 minder dan gemiddeld sprake was van auto-gerelateerde criminaliteit. Zo werden er minder auto's gestolen, vlogen er minder auto's in brand en was er minder vandalisme aan auto's.

“Voor het eerst in jaren zijn er meer voertuigen gestolen.”
Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Rotterdam is het duurst als het gaat om autoverzekeringen

Dat dit alles een grote rol speelt bij de premies, blijkt ook als de gemiddelden worden opgesplitst per dekkingsniveau. Terwijl de premies voor WA+- en WA+Volledig Casco-verzekeringen daalden, ging de premie voor een WA-verzekering juist iets omhoog. De oorzaak laat zich raden: WA-verzekeringen vergoeden slechts schades aan derden en hebben dus niets te maken met diefstal of vandalisme.

Een WA-verzekering kostte in de eerste zes maanden van het jaar gemiddeld 85,78 euro per maand, tegen 71,42 euro voor WA+ en 81,14 euro voor een volledige dekking. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alleen de omvang van de dekking, maar ook de leeftijd, het type auto en de woonplaats een grote rol spelen bij de hoogte van de premie.

Van de tien grootste steden is Rotterdam de duurste plaats om een auto te verzekeren. Het kost daar gemiddeld 106,08 euro per maand. Groningen is van deze tien het voordeligst, met een maandpremie van 72,41 euro. Op provincieniveau is Noord-Holland met 89,70 euro het duurst en is Friesland met 60,71 euro gemiddeld het voordeligst.

Zowel Independer als Geld.nl voorziet dat de prijsdaling snel zal overgaan in een prijsstijging. Die stijgende lijn is volgens Geld.nl zelfs al enigszins zichtbaar, terwijl Independer hem onvermijdelijk noemt. De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) meldde onlangs dat er voor het eerst in jaren meer voertuigen zijn gestolen, terwijl de kosten voor reparaties en onderhoud volgens Automobiel Management oplopen. Die stijgende prijzen gaan ook voor verzekeraars een rol spelen, alleen duurt het - net als bij de dalingen - iets langer voordat de consument daar iets van merkt.