Met de komst van elektrische scooters is geluidsoverlast door het verkeer een stuk minder geworden. Maar voetgangers en fietsers horen de stekkerbrommers niet altijd aankomen. Vooral bij het inhalen op fietspaden en naast trottoirs leidt dit soms tot gevaarlijke situaties. Is een verplicht, waarschuwend geluid de oplossing?

De elektrische scooter is hard op weg de modellen met verbrandingsmotor te verdringen. Had twee jaar geleden nog maar een op de vijf nieuw verkochte scooters een elektromotor, nu betreft dat al de helft. Probleem is dat medeweggebruikers soms flink schrikken van de veel stillere elektrische scooters. Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is nog niet duidelijk of elektrische scooters ook daadwerkelijk meer ongevallen veroorzaken.

Sinds 1 juli 2021 moeten nieuw ontwikkelde, elektrische auto's zijn uitgerust met een geluidssignaal dat klinkt bij snelheden tot 30 kilometer per uur. Dit zogenoemde Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) maakt andere weggebruikers erop attent dat er een stekkerauto aan komt rijden. Het ligt voor de hand om dat geluid ook voor elektrische tweewielers verplicht te stellen. Ook bij snelheden boven de 30 kilometer per uur om zo de veiligheid op fietspaden te verhogen.

Geluid toevoegen helpt de verkeersveiligheid

Emar Vegt is design director bij Design-Well en heeft voor onder meer BMW en DAF Trucks voertuiggeluiden ontworpen. "Geluid toevoegen aan elektrische auto's draagt bij aan de veiligheid van zowel de bestuurder als de verkeersdeelnemers. Ik denk dat het goed is om te onderzoeken of dit voor tweewielers dezelfde voordelen biedt als bij auto's. Als dat het geval is, dan kan ik me een verplichting goed voorstellen."

“Er bestaat natuurlijk al een goede waarschuwingstoon: de fietsbel.”
Carmen Meijer, woordvoerder De Fietsersbond

Geen extra regelgeving, liever bewustzijn

Belangenorganisaties lijken weinig behoefte te hebben aan waarschuwingsgeluiden voor tweewielers. Een woordvoerder van de BOVAG: "We zijn geen voorstander van nog meer regelgeving, maar strengere handhaving op onveilig rijgedrag is wel op zijn plaats."

Ook Veilig Verkeer Nederland ziet niet veel in een waarschuwend geluid voor elektrische scooters. Voorlichter Rob Stomphorst: "Het werkt beter als gebruikers zich ervan bewust zijn dat verkeersdeelnemers hun scooters niet altijd horen. De dealer kan bij de verkoop van een scooter wijzen op de risico's en de bestuurders adviseren voorzichtig te rijden."

Haastige bezorgscooters

Onder meer bezorgdiensten hebben op grote schaal de elektrische scooter ontdekt. Medewerkers rijden kriskras door de stad om maaltijden en boodschappen af te leveren. Ze rijden gehaast en juist daardoor schrikken medeweggebruikers zo vaak van ze. Toch legt Veilig Verkeer Nederland ook voor dat soort gevallen graag de bal bij de gebruiker in plaats van bij de wetgever. Stomphorst: "De bezorgdiensten moeten de medewerkers op de gevaren wijzen die het ontbreken van motorgeluid met zich meebrengt."

Op vrij liggende fietspaden buiten de bebouwde kom is het snelheidsverschil tussen reguliere fietsers en bestuurders van elektrische scooters aanzienlijk, terwijl er soms maar een smal strookje asfalt beschikbaar is. Juist daar kunnen de gevaren op de loer liggen. Hoe kijken fietsers daar tegenaan? "De Fietsersbond krijgt deze signalen ook", zegt woordvoerder Carmen Meijer. "Maar een verplichte waarschuwingstoon zorgt volgens ons alleen maar tot meer onrust. Er bestaat natuurlijk ook al een goede waarschuwingstoon: de fietsbel."