Als het verkeer minder stikstof uitstoot, dan wordt de weg geplaveid voor grote bouwprojecten in de strijd tegen het woningtekort. Om die reden voerde het kabinet twee jaar geleden overdag een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur in. Maar dat heeft amper winst voor het milieu opgeleverd, zegt professor Bert van Wee van de TU Delft. Toch willen regeringspartijen D66 en ChristenUnie dat de limiet ook 's avonds en 's nachts gaat gelden.

Als het aan coalitiepartijen D66 en ChristenUnie ligt, rijden we straks in heel Nederland na 19.00 uur maximaal 100 kilometer per uur. Dit als aanvulling op de snelheidslimiet die Den Haag twee jaar geleden invoerde: overdag maximaal 100 kilometer per uur en in de avond op sommige trajecten hooguit 120 of 130 kilometer per uur.

Het argument dat twee jaar geleden werd gebruikt, had alles te maken met de stikstofuitstoot. Als automobilisten wat langzamer gingen rijden, dan kon het licht op groen voor belangrijke bouwprojecten.

In werkelijkheid heeft de snelheidsverlaging het milieu amper enige winst opgeleverd, zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee op de website van de TU Delft: "Als personenauto's, bestelwagens en motoren 100 kilometer per uur rijden in plaats van 120 of 130, dan neemt de depositie van stikstofverbindingen (het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water) met slechts enkele tienden van procenten af. De natuur merkt dat verschil niet."

Maximaal 100 kilometer per uur is veiliger

Inmiddels voert regeringspartij D66 meer argumenten aan dan alleen de stikstofuitstoot. Tweede Kamerlid Raoul Boucke heeft het niet alleen over de huidige energiecrisis, maar ook over verkeersveiligheid en het tegengaan van files.

In deze argumenten kan hoogleraar Van Wee zich wel vinden: "Auto's rijden bij 100 kilometer per uur zo'n 25 procent zuiniger dan met 130 kilometer per uur", zegt hij in gesprek met NU.nl. "Hoe lager het brandstofverbruik, hoe lager de uitstoot van broeikasgassen. Nu de kolencentrales weer op volle toeren draaien om de energiecentrales op aardgas te ontzien, moet dit ergens gecompenseerd worden. Het wijzigingen van de verkeerswet is eenvoudig en snel door te voeren."

Van Wee beaamt dat een verlaging van de snelheidslimiet ook de verkeersveiligheid ten goede komt. "De onderlinge snelheidsverschillen tussen personenauto's en vrachtwagens wordt kleiner, zodat de kans op ongelukken afneemt. Mocht er toch onverhoopt een ongeluk plaatsvinden, dan komt de klap bij 100 kilometer per uur veel minder hard aan dan bij 130 en is het letselrisico kleiner. Bij deze snelheidsbeperking zijn auto's bovendien een stuk stiller, waardoor in dichtbevolkte gebieden minder geluidshinder wordt ervaren."

Automobilisten besparen er geld mee

Hoewel de invoering van de lagere snelheidslimiet in 2020 bij veel automobilisten tot ergernis leidde en aanvankelijk lang niet iedereen zich eraan wenste te houden, blijkt uit onderzoek dat we het gaspedaal met z'n allen toch minder diep zijn gaan intrappen. Door de torenhoge brandstofprijzen van de laatste maanden hebben veel automobilisten ervoor gekozen het wat rustiger aan te doen. Weliswaar ben je zo meer reistijd kwijt, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de aanzienlijk lagere verbruikskosten.

Uit een praktijktest van AutoWeek bleek dat je over een afstand van 220 kilometer algauw een aantrekkelijke kostenbesparing boekt als je maximaal 100 in plaats van 130 kilometer per uur rijdt. Berekend aan de hand van de gemiddelde brandstofprijzen op vrijdag 15 juli (2,308 euro voor 1 liter E10-benzine en 2,152 euro voor 1 liter diesel), kan de besparing over deze afstand oplopen tot meer dan 10 euro. Op een hele tank wordt dat zelfs algauw 30 tot 40 euro.

Het resultaat is uiteraard medeafhankelijk van de brandstofsoort die je gebruikt, de manier waarop je het gaspedaal hanteert (in een vaste positie of veelvuldig het gas intrappen en loslaten) en de specificaties van jouw auto, zoals het formaat en het gewicht.

Ook bestuurders van elektrische auto's hebben er baat bij

En niet alleen bij auto's op benzine of diesel is het goedkoper om maximaal 100 kilometer per uur in plaats van 130 te rijden. Onlangs heeft AutoWeek een aantal elektrische auto's getest en gemeten wat ze aan stroom verbruiken bij een snelheid van 130 kilometer per uur.

Daaruit blijkt dat je ook met een elektrische auto bij 100 kilometer per uur een mooie verbruikswinst kunt boeken: een 35 procent grotere actieradius ligt voor het grijpen en daarbij gaan de energiekosten dus met 35 procent omlaag. Bij koude weersomstandigheden is het verschil zelfs nog groter.