Vorige week maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat auto's van Mercedes-Benz ingezet zullen worden om de staat van de weg in de gaten te houden. Hoe dat werkt en wat dat voor bestuurders van een Mercedes betekent, leggen we je hieronder uit.

Moderne auto's zitten vol met sensoren en camera's. De modellen van Mercedes vormen daarop geen uitzondering. Dergelijke voertuigen verzamelen dus dagelijks waardevolle informatie over wegen, verkeerssituaties en het weer.

Deze (geanonimiseerde) gegevens worden nu naar de zogeheten Mercedes-Benz Vehicle Cloud gestuurd. Maar straks komen die gegevens via het Road Monitor-programma (ROMO) ook terecht bij wegbeheerders, provincies en gemeenten, mits eigenaren daar toestemming voor geven.

Wat Mercedes-eigenaren daarvan merken, is dat ze in hun Mercedes met connect-app gevraagd zullen worden om toestemming te geven voor het delen van de voertuiggegevens.

'Genoeg voor het hele land'

Voorwaarde daarvoor is wel dat hun auto overweg kan met de zogenoemde Car-to-X-technologie die onderlinge communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Dit betekent dat wanneer auto A op een bepaald traject gladheid detecteert, deze informatie doorgespeeld wordt naar andere bestuurders. Een woordvoerder van Mercedes zegt dat de technologie in steeds meer modellen standaard aanwezig is, zoals de E-Klasse, S-Klasse, GLE en GLS.

Hoeveel modellen in Nederland precies aan de tweejarige proef zullen deelnemen, kunnen Mercedes en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet zeggen. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het om "duizenden auto's" gaat. "Het zijn er sowieso genoeg om ervoor te zorgen dat we niet alleen de Randstad, maar alle hoeken van het land bestrijken."

Het ROMO-project in een oogopslag.

Het ROMO-project in een oogopslag.
Het ROMO-project in een oogopslag.
Foto: Mercedes-Benz

Beeld van situatie op de weg wordt actueler

Volgens het ministerie is het grote voordeel van dit project dat wegbeheerders dadelijk sneller en meer actuele informatie over de staat van de weg hebben.

"Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs. Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel", zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) daar vorige week over.

Een partij als Rijkswaterstaat krijgt toegang tot de vergaarde gegevens via het zogeheten Road Monitor-dashboard. Daar worden de gegevens samengevoegd met publieke data, zoals gegevens over het weer en informatie over verkeersongevallen.

Wegonderhoud kan efficiënter gepland worden

Als uit de informatie blijkt dat de Mercedessen bijvoorbeeld in een bepaalde bocht steeds over een doorgetrokken streep komen, kan het zijn dat deze bocht te scherp is. En als de voertuigen op andere plekken de belijning niet goed kunnen detecteren, kan het zijn dat die niet zichtbaar genoeg is.

"Op die manier kunnen we onveilige situaties nog eerder signaleren en oppakken", aldus een woordvoerder. "Het stelt ons tevens in staat om wegonderhoud efficiënter in te plannen. Als een voertuig ergens een gat in de weg detecteert en er is toevallig een onderhoudsploeg in de buurt voor een andere klus, dan kan de reparatie van het gat mogelijk nog meegepakt worden. Ten slotte krijgen we sneller een preciezer beeld van waar het glad is, zodat we strooiwagens gerichter op pad kunnen sturen."

Eind 2023 wil het ministerie met de betrokken partijen de balans opmaken.

Kijk ook op AutoWeek.nl