Even je auto uitlenen aan je zoon of dochter, een vriend, collega of de buurman: het gebeurt dagelijks en bijna niemand staat stil bij de mogelijke consequenties. Want mag dat zomaar? Wat als diegene schade rijdt met jouw auto?

Elke auto die de weg opgaat in Nederland moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Heeft de tegenpartij door jouw schuld schade, dan is die in ieder geval gedekt. Het maakt niet uit op wiens naam de auto staat of wie de verzekeringnemer is.

Maar daarmee ben je er nog niet, waarschuwt Suzan Samson, expert autoverzekeringen van vergelijkingssite Independer. "Inderdaad, de autoverzekering geldt altijd als je iemand toestemming hebt gegeven jouw auto te gebruiken. Maar de verzekeringnemer loopt wél financieel risico, ook al veroorzaakt hij of zij de schade niet zelf. Heb je alleen een WA-verzekering op de auto, dan is er geen dekking voor je eigen, niet verhaalbare schade."

Concreet: raak je door jouw schuld met je voorbumper het spatbord van een andere auto, dan wordt de schade aan het spatbord door de verzekering vergoed, maar die kromme bumper moet je zelf betalen. Samson: "Dat kun je op de bestuurder verhalen, maar die kan daarvoor géén aanspraak maken op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering. Je moet er dus onderling uit zien te komen."

Schade kan van invloed zijn op de verzekeringspremie

Overigens beperkt de financiële pijn zich niet tot de schade aan de auto. Wanneer je een schade claimt, kan het zijn dat je vervolgens minder korting of zelfs een toeslag krijgt op de verzekeringspremie. Dit is de zogenoemde bonus-malusregeling. Samson: "Daardoor houd je als verzekeringnemer mogelijk jarenlang last van een schade die je zelf niet veroorzaakt hebt. Ook als je overstapt naar een andere verzekeraar, blijft de opgebouwde bonus-malussituatie van kracht."

“De meeste verzekeraars sluiten in de standaard autoverzekeringen structureel gebruik door derden uit, of dat gebruik nou zakelijk is of niet.”
Barbara van der Rest, Verbond van Verzekeraars

"Je kunt dit voorkomen door met de gebruiker van de auto af te spreken dat de schade niet geclaimd wordt en dat hij of zij het volledige bedrag zelf betaalt, adviseert Samson. "Houd er daarbij ook rekening mee dat er bij jonge bestuurders vaak een hoger eigen risico geldt. Overigens hebben we het hier dan om een korte uitleen van bijvoorbeeld een dag. Gaat het om een langere periode, zoals in een vakantie, dan kan een verzekeraar een aanvullende, tijdelijke dekking aanbieden."

Uitlenen via autodeelplatform vaak niet gedekt in de polis

Tot zover de situatie bij incidentele, onderhandse uitleen aan familie, vrienden of bekenden. Maar als je je auto actief en structureel aanbiedt via een autodeelplatform zoals SnappCar, hoe zit het dan met de verzekering? "De meeste verzekeraars sluiten in de standaard autoverzekeringen structureel gebruik door derden uit, of dat gebruik nou zakelijk is of niet", weet Barbara van der Rest van het Verbond van Verzekeraars.

"Het betekent dat je hiervoor een aparte verzekering moet afsluiten, maar daar is weinig aanbod voor vanuit de verzekeraars. Dat heeft te maken met het hoge risico, omdat de verzekeraar de bestuurder niet kent. De meest gangbare oplossing is om je aan te sluiten bij een platform voor carsharing, maar ook daarvoor geldt dat het aanbod vanuit verzekeraars beperkt is."

“De pechhulpverzekering van de ANWB is persoonsgebonden. Dit heeft als voordeel dat je ook pechhulp krijgt als je in andermans auto rijdt.”
Gerard Kroon, Consumentenbond

SnappCar biedt de deelnemers daarom een aanvullende verzekering van Allianz aan. En zet je zelf een groep op waarin een vast aantal gebruikers een auto deelt, dan kun je bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik terecht voor een collectieve verzekering. Die heeft Centraal Beheer speciaal opgetuigd voor deze initiatieven.

Ook pechhulp kan gebonden zijn aan kenteken of bestuurder

Bij de term verzekering denken we vaak alleen aan schades, maar ook pechhulp is een vorm van verzekering. Hoe zit het daar eigenlijk mee? "De pechhulp van bijvoorbeeld de autodealer of een autoverzekeraar gaat uit van het kenteken van de auto", zegt Gerard Kroon van de Consumentenbond.

"De auto is dus ook verzekerd voor pechhulp als er iemand anders in rijdt. Dat is handig als je de auto vaak uitleent. De pechhulpverzekering van de ANWB is persoonsgebonden. Dit heeft als voordeel dat je ook pechhulp krijgt als je in andermans auto rijdt. Maar krijgt een ander pech in jouw auto, dan is er géén pechhulpdekking."

Op deze informatiepagina van Independer vind je meer informatie over de rechten en plichten van de verzekerde die iemand anders in zijn auto laat rijden.