Autorijden is in Nederlander duurder dan in veel andere landen. Maar hoe hoog de vaste lasten zijn, is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van wáár je precies woont in ons land. AutoWeek onderzocht de invloed van je woonplaats op de autokosten.

Als je een eigen auto bezit, krijg je te maken met twee vaste kostenposten, waarvan de hoogte mede bepaald wordt door je woonplaats. Het gaat hierbij om de motorrijtuigenbelasting (de mrb, die voor het gros van de brandstofauto's geldt) en de kosten voor een autoverzekering.

De mrb wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de auto, de brandstof en de provincie waar de eigenaar woonachtig is. Dat laatste kun je merken in je portemonnee. Per provincie verschilt het namelijk hoeveel geld je kwijt bent aan mrb. Daarbij wordt de premie van de autoverzekering óók bepaald aan de hand van waar je woont. Zo kunnen er flinke regionale verschillen ontstaan in de vaste lasten voor identieke auto's.

“Verzekeraars kijken zelfs specifiek naar de straat waar je woont.”

Het zijn de zogenoemde 'provinciale opcenten' die voor een groot deel bepalen hoeveel geld je kwijt bent aan mrb. Provincies bepalen zelf hoeveel procent van het basisbedrag mrb er aan provinciale opcenten bij komt.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2021 blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn. Zo ben je in Groningen dit jaar het meeste geld kwijt, want daar wordt een provinciale belasting van maar liefst 93,3 procent gerekend. Drenthe (92,0 procent) en Zuid-Holland zijn daarna het duurst. In Limburg, Utrecht en vooral Noord-Holland (67,9 procent) betaal je het minst.

Verzekeraars bepalen hoeveel risico je loopt

Goed nieuws voor wie in Noord-Holland woont, zou je zeggen. Toch gaat die vlieger niet helemaal op. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, heb je kans dat je verzekeringspremie juist relatief heel hoog ligt en je daarmee het voordeel van de relatief lage mrb alweer verliest.

Ook de premie van een autoverzekering is namelijk onder meer afhankelijk van waar je woont. De reden daarvoor is betrekkelijk eenvoudig: niet elke woonplaats is even veilig. In de ene plaats vinden meer ongevallen plaats of worden er bijvoorbeeld opvallend veel auto's gestolen of in brand gestoken. Verzekeraars bepalen onder meer op basis daarvan hoeveel risico je loopt en koppelen daar een premie aan.

“Vorig jaar bleek uit cijfers van het CBS en de politie dat het risico op autodiefstal het kleinst is in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland.”

Uit onderzoek van Autoverzekering.nl bleek eerder dit jaar dat Den Haag wat dat betreft de duurste woonplaats is. Daar ligt de premie per jaar gemiddeld zo'n 120 euro hoger dan in de 'goedkoopste' grote stad: Groningen. Amsterdam staat op de tweede plaats, achter Den Haag, dus dat weegt dan weer op tegen het voordeel van de lagere mrb.

Waar ben je het goedkoopst uit?

Het is lastig te zeggen waar in Nederland je nou precies het allergoedkoopst uit bent. Verzekeraars kijken namelijk niet alleen naar je woonplaats, maar ook naar de wijk waar je woont en soms zelfs specifiek naar de straat. Vorig jaar bleek uit cijfers van het CBS en de politie in elk geval dat het risico op autodiefstal het kleinst is in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland.

Van die provincies wordt in Overijssel de laagste mrb gerekend, dus heb je daar - zeker buiten de grotere woonplaatsen - goede kans dat je naast een relatief lage mrb ook nog eens getrakteerd wordt op een relatief lage verzekeringspremie.

“Op Texel is het diefstalrisico bijna het kleinst van heel Nederland én Texel hoort bij de goedkoopste provincie wat betreft mrb, namelijk Noord-Holland.”

In de gemeente Dinkelland (Overijssel) werden in 2019 zelfs helemaal geen auto's gestolen, dus wie daar woont, is relatief zeer goedkoop uit. Op Texel is het diefstalrisico bijna het kleinst van heel Nederland én Texel hoort bij de goedkoopste provincie wat betreft mrb, namelijk Noord-Holland. Dus daar zit je helemaal gebakken.

Overigens wijst Independer erop dat je nooit een autoverzekering mag afsluiten op een ander adres dan het adres waar je daadwerkelijk woont. "Als je de verkeerde adresgegevens hebt ingevuld, kan dit bijvoorbeeld aan het licht komen als je schade claimt", aldus de vergelijkingssite.

"Verzekeraars hebben toegang tot diverse systemen, waarin je juiste adresgegevens zijn opgenomen. Als de verzekeraar erachter komt dat je een onjuist adres hebt ingevuld, kan dit vervelende gevolgen hebben bij schade en/of toekomstige verzekeringsaanvragen."

Kijk voor meer informatie over de vaste lasten van autobezit én een overzicht van de provinciale opcenten per provincie op AutoWeek.