Het aandeel van volledig elektrische bussen loopt door de coronacrisis vertraging op, blijkt uit een vorige week gepresenteerde analyse van het ING Economisch Bureau. Naar verwachting loopt het aandeel van elektrische bussen in 2021 op naar 22 procent in plaats van 27 procent. De instroom van volledig elektrische bussen bij openbaarvervoerbedrijven loopt vertraging op nu veel concessies worden verlengd.

Door thuiswerken, onderwijs op afstand en de voorkeur voor persoonlijk vervoer zijn de reizigersaantallen - en daarmee de ticketinkomsten - voor ov-bedrijven dit jaar fors gedaald.

De dienstregelingen in het ov worden daardoor volgend jaar gemiddeld voor 10 procent uitgekleed om kosten te besparen.

Teruglopende inkomsten maken het voor ov-bedrijven risicovoller om zich in te schrijven op aanbestedingen. Daarnaast worden aflopende concessies verlengd in plaats van vernieuwd, zoals het geval is in de regio's IJssel-Vecht, Zaanstreek-Waterland en Arnhem-Nijmegen, zo schrijft ING.

Dit alles leidt tot uitstel van investeringen, waaronder in nieuwe elektrische bussen. Dit zal ervoor zorgen dat de vloot de komende twee jaar minder hard zal vergroenen.

Omdat het ov in 2030 een emissieloze vloot moet hebben, blijft het belangrijk om bussen te blijven vervangen door schone elektrische bussen, maar ING wijst erop dat dit waarschijnlijk niet lukt zonder dat ov-bedrijven voor extra ondersteuning zullen aankloppen bij decentrale overheden. Tot aan halverwege 2021 zijn er vanuit de landelijke overheid namelijk nog zogeheten beschikbaarheidsvergoedingen beschikbaar die de weggevallen inkomsten door de flinke terugval in reizigers dekken, maar de onzekerheid voor de toekomst is voor ov-bedrijven groot.

Nederland desondanks koploper

Het bovenstaande neemt overigens niet weg dat Nederland nog altijd vooroploopt op het gebied van elektrisch openbaar vervoer. Aan het begin van 2020 hadden volledig elektrische bussen een aandeel van 15 procent in de vloot van zo’n 5.300 bussen. Het jaar wordt naar verwachting afgesloten met een aandeel van 22 procent, wat ruim viermaal zo hoog is als het Europese gemiddelde.

Het duurt volgens ING nog "meerdere jaren" voordat het passagiersvolume weer op niveau is. Wel kan het aantal orders voor elektrische bussen eind 2022 een vlucht nemen zodra de eerder uitgestelde nieuwe concessies ingaan en er nieuwe bussen ingezet moeten worden. Dit kan voor fabrikanten na een rustige periode uitdagingen bij de levering opleveren, aangezien er een aantal concessies gelijktijdig ingaan.