Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gaat het systeem van autobelastingen kritisch tegen het licht houden. Dat zei hij donderdagavond tijdens het afsluitende debat over het Belastingplan voor 2021. Hij gaat hierover in gesprek met de autobranche. Hiermee is de geplande verhoging van de bpm voor komend jaar echter niet van de baan.

Tijdens het debat voelde Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA Vijlbrief behoorlijk stevig aan de tand over de huidige autobelastingen en dan met name over het huidige stelsel rondom de bpm. De inzet van de discussie is de 'autonome vergroening' op basis waarvan de bpm-schijven en tarieven jaarlijks worden aangescherpt. Voor 2021 bedraagt deze aanscherping 4,2 procent.

Vijlbrief zegt dat hij het huidige stelsel 'ingewikkeld' vindt en dat hij een herstructurering daarvan graag richting wil geven. Hij heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de autobranche, waaronder de belangenverenigingen RAI Vereniging en BOVAG. Over twee maanden moet hij de uitkomsten hiervan aan de Kamer rapporteren. Uiteindelijk moeten hier 'bouwstenen' voor een nieuwe autobrief uit voortvloeien. Daarover gaat het kabinet dat volgend jaar zal aantreden.

Aan de wens van de BOVAG en de RAI Vereniging om de autonome vergroening voor komend jaar op 0 procent te zetten, kwam Vijlbrief dus niet tegemoet. Ondanks zijn bedenkingen bij het huidige stelsel aan autobelastingen, laat hij weten nog steeds achter de verhoging te staan.

Ook was de staatssecretaris het niet eens met de bewering dat de afgelopen jaren 1,5 miljard euro 'te veel' aan bpm is opgehaald. Wel zegt hij toe te gaan kijken naar het effect van de huidige bpm op de aanschafprijzen van auto's voor lage en middeninkomens. Dit naar aanleiding van een motie van Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Uit een reactie van de RAI Vereniging op de toezegging van Vijlbrief blijkt een tweeledig sentiment: de belangenvereniging is het niet eens met de bpm-verhoging, maar is blij dat in de politiek het besef ontstaat dat de huidige autobelastingen op de schop moeten. Dat ligt uiteindelijk in handen van de volgende regering, maar op korte termijn zal Vijlbrief dus alvast een voorzet geven.

Kijk ook op AutoWeek.nl