In Europa zijn in het derde kwartaal een stuk meer modellen met (deels) elektrische aandrijflijn op kenteken gegaan. Het aantal registraties nam met 211,6 procent toe tot 273.809 stuks. Daarmee hadden stekkerauto's een aandeel van 9,9 procent in de totale verkoop, zo meldt de overkoepelende brancheorganisatie ACEA donderdag.

Met name de modellen met plug-inhybrideaandrijflijn waren in trek. Daarvan zijn er in de afgelopen maanden tal van op de markt gekomen, omdat fabrikanten met dergelijke voertuigen op een relatief eenvoudige manier de gemiddelde CO2-uitstoot van de vloot kunnen drukken. Het aantal registraties steeg met 368,1 procent tot 138.348 exemplaren.

Daarnaast gingen in het derde kwartaal 135.461 volledig elektrische auto's op kentenen, een toename van 132,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De vraag naar de reguliere hybride steeg in het afgelopen kwartaal met 88,8 procent tot 341.092 stuks.

De vraag naar auto's met een vorm van elektrische aandrijving ging ten koste van modellen met een traditionele verbrandingsmotor. Het aandeel van benzine- en dieselmotoren daalde van 88,6 procent naar 75,4 procent.

Het aandeel van benzineauto's kwam in het derde kwartaal van dit jaar voor het eerst in zes jaar onder de 50 procent uit. Uiteindelijk werden 1,3 miljoen exemplaren geregistreerd, goed voor een aandeel van 47,5 procent. Dieselauto's bleven steken op een aandeel van 27,8 procent.