De afgelopen maanden is er in Nederland fors minder gereden, met onder meer een lagere CO2-uitstoot tot gevolg. volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag de CO2-uitstoot van de transportsector in het tweede kwartaal ongeveer de helft lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dan zou je denken dat ook de concentratie fijnstof lager uitvalt. Dat hoeft niet perse het geval te zijn, zo hebben Schotse onderzoekers vastgesteld.

Onderzoekers van het instituut voor sociale marketing en gezondheid van de Universiteit van Stirling ontdekte dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op ongeveer hetzelfde niveau bleef gedurende de lockdown in Schotland. En dat terwijl er in die periode 65 procent minder voertuigen op de weg waren.

Zodoende heeft het onderzoeksteam aanwijzingen dat het wegverkeer niet de grote veroorzaker van fijnstof is die ze dachten dat het was.

"Dit suggereert dat voertuigen een minder belangrijke oorzaak zijn van dit schadelijke soort luchtvervuiling in Schotland en dat mensen grotere risico's lopen door de luchtkwaliteit thuis, vooral tijdens het koken en wanneer er gerookt wordt in afgesloten of slecht geventileerde ruimtes", aldus onderzoeksleider Ruaraidh Dobson.

'Wel lagere concentratie stikstofdioxide gemeten'

Tijdens de onderzoeksperiode werden gegevens van zeventig meetstations langs Schotse wegen geanalyseerd. De metingen begonnen op 24 maart en liepen tot 23 april. Deze gegevens zijn vervolgens vergeleken met die uit dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Het afgelopen jaar was er sprake van 6,6 microgram PM2,5 per kubieke meter lucht, vergelijkbaar met de concentratie in 2017 en 2018. Vorig jaar lag de concentratie fijnstof fors hoger vanwege het Saharazand dat in die periode in de lucht zat. Hierdoor kwamen destijds ook in Nederland auto's onder het stof te zitten.

De onderzoeksresultaten zijn overigens niet het definitieve bewijs dat voertuigen niet de grote veroorzakers van fijnstofuitstoot zijn. Onderzoek in de Chinese stad Wuhan en in Milaan toonde namelijk wel degelijk aan dat de concentratie fijnstof in de lucht lager was tijdens de lockdown. Dobson benadrukt dan ook dat de uitkomst van het onderzoek op Schotland van toepassing is.

Wel ontdekte het team dat er gedurende de testperiode een veel lagere concentratie stikstofdioxide in de lucht was ten opzichte van de drie jaar ervoor. Het gas wordt doorgaans geassocieerd met wegverkeer.

Kijk op AutoWeek.nl