De vermeende risico's van elektrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages krijgen de laatste maanden veel aandacht. Een nieuw Zwitsers onderzoek werpt een licht op de zaak en stelt dat een brandende elektrische auto niet gevaarlijker is dan een gewone autobrand.

In februari pakten verschillende media groot uit over de vermeende risico's van elektrische auto's aan de laadpaal in ondergrondse parkeergarages, met Kamervragen als gevolg.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops schreef in de beantwoording dat er op basis van gegevens over branden tussen 2006 en 2015 gesteld kan worden dat er ongeveer vijf branden in ondergrondse parkeergarages per jaar zijn. Volgens Knops waren er "geen situaties bekend waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak is geweest van een brand".

Dat neemt niet weg dat er andere risico's bestaan dan bij traditionele brandstofauto's. Dat is een van de redenen waarom het Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland aan informatievoorziening werken. Het blussen van een batterijbrand is immers anders dan het blussen van een reguliere autobrand. Daarnaast komen er brandbare en giftige gassen vrij. Daar zijn Zwitserse onderzoekers de afgelopen twee jaar dieper op ingegaan, net als op hitteontwikkeling. De resultaten zijn eerder deze maand gepresenteerd.

Een brandend accupakket laat zich niet blussen. (Foto: Amstein+ Walthert Progress AG / Empa)

Brandende voertuigen altijd slecht voor gezondheid

Onderzoekers van het onderzoekinstituut Empa gingen samen met mensen van ingenieursbureau A + W Progress uit van de mogelijke vragen die spelen bij de beheerders van ondergrondse parkeergarages, waar steeds meer mogelijkheden komen om de elektrische auto op te laden.

"Wat moet ik doen als een auto vlam vat? Wat zijn de risico's voor het personeel? Wat betekent zo'n brand voor het pand? Daar zijn we in ons experiment van uitgegaan", zegt projectleider Lars Derek Mellert.

Volgens Mellert is een brandende elektrische auto niet gevaarlijker dan een gewone autobrand als het om hitteontwikkeling gaat. Ook is een dergelijke brand niet schadelijker dan een brand in een gewoon voertuig. "De stoffen die vrijkomen bij een brandend voertuig zijn in alle gevallen schadelijk en mogelijk dodelijk", aldus Mellert.

Batterij uit elektrische auto wordt in brand gestoken
1
Batterij uit elektrische auto wordt in brand gestoken

Snel oplossingen nodig voor vervuild bluswater

Er komen bij een brand in een elektrische auto weliswaar giftige gassen vrij, zo constateerde de onderzoekers, maar deze bleven ook bij ondergrondse proeven en simulaties onder de kritische waardes.

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat moderne ventilatiesystemen van tunnels en garages autobranden het hoofd kunnen bieden, ook als dat om een brandend elektrisch voertuig gaat. De stelling dat een dergelijke brand een parkeergarage of tunnel kan beschadigen, werd onderuitgehaald.

Wel moeten er snel richtlijnen en oplossingen komen voor het zwaar vervuilde blus- en koelwater. Daar zitten bij brandende elektrische auto's te veel zware metalen in om het in het rioolwater te lozen.