Toen we vorige week over een speedpedelec schreven, ontstond er op NUjij een levendige discussie over de regels die voor deze tweewielers in het verkeer gelden. Zo is het lang niet voor iedereen duidelijk waar je hoe hard mag met een speedpedelec. Een overzicht.

Volgens informatie van de Rijksoverheid gelden de volgende maximumsnelheden: op de rijbaan mag de speedpedelec de maximum snelheid van 45 kilometer per uur benutten. Op de fietspaden buiten de bebouwde kom geldt een maximum van 40 kilometer per uur, terwijl de bestuurders op fietspaden binnen de bebouwde kom niet harder mogen dan 30 kilometer per uur.

Dat is lang niet voor iedereen duidelijk, ook niet voor ondergetekende. Na afloop van mijn eerste (korte) rit moest ik constateren dat ik te vaak met een te hoge snelheid op het fietspad gereden had.

Met andere woorden, voor speedpedelecs gelden goeddeels dezelfde regels als voor een bromfiets. Vandaar dat een dergelijke fiets voorzien moet zijn van een gele bromfietskentekenplaat. Dat is overigens relatief nieuw, aangezien de speedpedelec tot 1 januari 2017 te boek stond als snorfiets.

Snelheidsverschillen op de rijbaan kleiner

Er gold in de jaren daarvoor dus geen helmplicht, maar het betekende tevens dat er niet harder gereden mocht worden dan 25 kilometer per uur. Daarmee kwam de grote onderscheidende factor van een speedpedelec - trapondersteuning tot 45 kilometer per uur - niet tot zijn recht.

De keuze voor de rijbaan als plaats op de weg is geen toevallige; daar is het snelheidsverschil tussen de speedpedelec en het overige verkeer kleiner dan op het fietspad. Waar een elektrische fiets op basis van onderzoek door Rijkswaterstaat met gemiddeld 19 kilometer per uur ongeveer net zo hard als een normale fiets rijdt, ligt de gemiddelde snelheid van een speedpedelec op 29 kilometer per uur.

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) constateerde dat de gemiddelde snelheid op de rijbaan in de bebouwde kom 32 kilometer per uur is. Het snelheidsverschil is daar dus geen 10 kilometer per uur zoals op het fietspad, maar slechts 3 kilometer per uur.

De plaats op de rijbaan is tevens de reden waarom speedpedelecs naast een geel kenteken ook een remlicht en een achteruitkijkspiegel hebben. De aanbeveling van het SWOV om de speedpedelec te voorzien van richtingaanwijzers heeft het niet gehaald.