De autobelastingen zoals ze nu zijn opgezet, functioneren niet optimaal. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een woensdag verschenen rapport.

De overheid haalde door middel van autobelastingen vorig jaar 16,6 miljard euro op. Daarmee dragen de heffingen bij aan een stabiele inkomstenstroom, volgens de Wet uitwerking Autobrief II een van de hoofddoelen van autobelastingen.

De vraag is of er met de geplande toename van het aantal elektrische auto's in de toekomst nog wel voldoende bpm en accijnzen opgehaald kunnen worden.

Aan het andere doel van autobelastingen - "een wezenlijke ondersteuning van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels" - wordt onvoldoende invulling gegeven, aldus de Algemene Rekenkamer.

"Voor een deel zijn deze regelingen gericht op de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen, maar in de meeste gevallen hebben ze een andere motivering en vormen ze een inbreuk op de hoofddoelen van de autobelastingen", zo valt te lezen.

De Rekenkamer doet daarom de aanbeveling aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel om de autobelastingen in hun huidige vorm onder de loep te nemen en deze te "heroverwegen als ze niet bijdragen aan de hoofddoelen van de autobelastingen en ook geen actuele reden hebben".