De bereidheid om voorrang te verlenen aan ritsers in het verkeer is de afgelopen tien jaar volgens SIRE (Stichting Ideële Reclame) met 26 procent afgenomen. Op radio en televisie vraagt SIRE daar aandacht voor met de #DOESLIEF-campagne. Voor de doorstroming is het van belang dat bestuurders vlot kunnen invoegen, maar gebeurt dat wel op de juiste manier?

Invoegen staat al een aantal jaar niet meer in de verkeersergernissenlijstjes. Dat is goed nieuws, maar de campagne van SIRE laat zien dat er op dit vlak nog ruimte voor verbetering is. Bij het invoegen is de grens tussen asociaal verkeersgedrag en het willen bevorderen van de doorstroming voor velen lastig te bepalen.

Volgens artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is invoegen een zogeheten bijzondere manoeuvre, wat betekent dat het verkeer op de hoofdrijbaan je geen voorrang hoeft te verlenen. Het is dus op de eerste plaats zaak van tevoren goed in te schatten wanneer je het beste kunt invoegen en dan het liefst met een goede snelheid.

"Een invoegstrook is ervoor bedoeld om op snelheid te komen met het overige verkeer en via een soort ritssluiting-effect op de rijstrook terecht te komen. Te vroeg en met te weinig snelheid invoegen is juist verkeerd, je verstoort hiermee de snelheid met filevorming tot gevolg", zegt Mark Maaskant van de ProDrive Academy, een bedrijf dat rijtrainingen verzorgt.

Hij raadt dan ook aan pas richting aan te geven als je gaat invoegen en niet al aan het begin van de invoegstrook.

Geef pas richting aan als je daadwerkelijk gaat invoegen.

'Raar dat we laat invoegen asociaal vinden'

Zeker bij drukte is het van belang om de invoegstrook optimaal te benutten en aan het einde ervan in te voegen. Dit biedt de achterliggers de ruimte om ook op de invoegstrook te geraken. Te vaak willen mensen direct invoegen, waardoor onnodige opstoppingen ontstaan. In België hanteert het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid dan ook de slogan: 'Rits vooraan, file zo gedaan.'

Maaskant is het daarmee eens. "Het is inderdaad de bedoeling om zo laat mogelijk in te voegen omdat verder op het verkeer bijvoorbeeld in filesituaties vaak weer wat op snelheid is. Het is raar dat we dit met zijn allen als 'asociaal' bestempelen, want dit is echt hoe de wegbeheerder en wetgever het hebben bedoeld."

Te snel willen invoegen leidt tot verkeersopstoppingen. (Foto: Pro Shots)

'Stop niet op de invoegstrook'

Het gebruikmaken van de volle lengte van de invoegstrook is echter geen vrijbrief om vol gas het langzamere verkeer op de hoofdrijbaan voorbij te stuiven. "De gedragscomponent blijft inderdaad vaak onbelicht", zegt Maaskant.

De sleutel is een aangepaste snelheid, want op de invoegstrook rechts het verkeer voorbijgaan is niet verboden. Haal echter niet in wanneer dat onnodig is. Wat wel verboden is, is uitvoegen om het langzamere verkeer in te halen en vervolgens weer in te voegen.

Toch lukt het soms niet om tijdig in te voegen. In zo’n situatie raadt Maaskant aan vooral niet stil te gaan staan.

"Kan je niet invoegen, stop dan nooit op de invoegstrook, maar rij door over de vluchtstrook. Besef daarbij wel dat je waarschijnlijk een inschattingsfout hebt gemaakt bij het zoeken naar vrije ruimte."

Maak bij een inschattingsfout gebruik van de vluchtstrook. (Foto: NU.nl)