Rond deze tijd van het jaar word je gebombardeerd met aanbiedingen voor een servicebeurt voor de airco. Het goed functioneren ervan is in de zomermaanden belangrijk. Waar moet je als automobilist zoal op letten bij het onderhoud en gebruik van je airconditioning?

Aan de airconditioning kun je zelf relatief weinig onderhoud plegen. Wel zijn er talloze tips voorhanden wat betreft het gebruik. Warme lucht stijgt, waardoor het voor de afkoeling het beste is om de uitstroomopeningen naar boven toe te richten.

Een klimaatregeling kun je het beste in de automatische stand laten staan. Op die manier verbruikt het systeem minder energie en dat is weer beter voor de accu en het brandstofverbruik.

Draai om dezelfde reden bij het vertrek met een bloedhete auto de airco niet gelijk naar standje maximaal. Zet liever eerste ramen open om de auto even goed door te laten waaien en de warmte met de rijwind af te voeren. Schakel pas daarna de airco in.

Zet de airco kort voor aankomst alvast uit, want dan kan de mogelijke condensvorming op de verdamper opdrogen. Dit verkleint de kans op schimmelvorming.

Ze de airco niet direct op de maximale blaasstand. (Foto: Peugeot)

'Verminderde werking niet altijd direct duidelijk'

Een probleem met de airco is niet altijd direct waarneembaar, zegt Vishal Durgaram, voorzitter van de stichting Vakgarage. "In Nederland gebruiken we die minder dan in Zuid-Europa, waardoor een verminderde werking niet altijd aan het licht komt. De werking van de airco wordt tijdens een aircocheck bij een garagebedrijf dan ook daadwerkelijk gemeten."

Zijn stelregel is dat apparatuur die tijdens weinig intensieve ritten in Nederland niet stukgaat, tijdens de vakantie ineens wel een probleem kan worden, wanneer de auto in warm weer volgeladen de bergen in gaat.

Een verminderde werking is vaak terug te voeren op een te laag niveau van het koelmiddel, terwijl een nare of afwijkende lucht vaak het gevolg van schimmelvorming is. Als de airconditioning helemaal niet meer functioneert, dan ligt dat in het gunstigste geval aan de bedrading of aan een kapotte zekering. In het ergste geval is de airco-compressor stuk. Dat is een reparatie die in de kosten loopt.

Mogelijk steken problemen pas tijdens de vakantie de kop op. (Foto: Hollandse Hoogte)

Eens in de vijf jaar een onderhoudsbeurt

Een servicebeurt voor de airco is niet alleen goed voor het optimaal functioneren van het systeem, maar zorgt er ook voor dat eventuele schimmelvorming verwijderd wordt. Dit voorkomt tevens een nare of muffe geur uit het systeem. Daarnaast helpt onderhoud aan de airconditioning de vaak kostbare reparatie aan de airco-compressor te voorkomen.

Bij een controle wordt een temperatuurmeting gedaan, evenals een druk- en lektest. Indien nodig wordt het koelmiddel bijgevuld of helemaal vervangen. Het systeem wordt zoals gezegd ook gereinigd en de luchtkanalen worden voorzien van antischimmel. Een antigeurbehandeling en de vervanging van interieur- en pollenfilters horen vaak ook tot het onderhoud. Tot slot wordt het bedieningselement gecontroleerd.

Hoewel garagebedrijven jaarlijks onderhoud adviseren, schrijft de ANWB dat een servicebeurt voor de airco eens in de vijf jaar afdoende moet zijn. Een jaarlijkse aircocheck is wel raadzaam.

Meten is weten, ook bij een servicebeurt voor de airco. (Foto: Vakgarage)