De overheid stimuleert projecten die ervoor moeten zorgen dat de sensoren waarvan voertuigen en alles daaromheen voorzien zijn, dezelfde taal spreken. Dit moet het verkeer veiliger maken en steden bereikbaar houden.

Verkeersdeelnemers en 'wegmeubilair' worden connected. Na auto's zie je dat nu ook bij de eerste fietsen, scooters en motoren. Ook openbaar vervoer en beschikbare deelvoertuigen worden steeds beter in beeld gebracht. Door dat allemaal in kaart te brengen – dezelfde kaart welteverstaan – kun je de totale mobiliteit stroomlijnen.

In die snel ontwikkelende nieuwe toepassingen komen ook geheel nieuwe partijen in beeld. Met in de hoofdrollen: software, datacommunicatie en het slim samenbrengen en benutten van al die informatie.

Automobilisten kunnen door hun wagen gewaarschuwd worden voor ongelukken. (Foto: AutoWeek)

Datastromen in goede banen leiden

"Sensoren worden strooigoed. Niet alleen in de auto. Zebra's, stoeptegels, fietspaden, wegen, wegmeubilair, verkeerscamera's en andere detectietechniek zullen communiceren. Bij goed gebruik zijn de voordelen talrijk: een betere doorstroming, veiliger verkeer, milieuvriendelijker", aldus Paul Potters van de Brabantse mobiliteitsplatformontwikkelaar Monotch.

Om de steeds grotere en ingewikkeldere datastromen in goede banen te leiden, moet er een voor alle partijen bruikbaar doorgeefluik komen.

Hierom ontwikkelde Monotch het platform Traffic Live Exchange (TLEX). Ze wonnen er recent de Automotive Innovation Award mee, voor beste service in de mobiliteit. De kans is groot dat 'we' er binnen een paar jaar allemaal mee te maken krijgen.

Op de achtergrond moet TLEX er als enorm 'data- en verbindingsstation in de cloud' voor zorgen dat alle mogelijke informatie wordt samengebracht. En vervolgens voor de juiste partijen nuttig wordt gemaakt.

Zoals Monotch bij de prijsuitreiking zei: "Het is onze droom om de weggebruiker en het wegkantsysteem zoals verkeerssignalering met elkaar te verbinden. Dat vraagt om geduld. Nu is ons systeem nog slimmer dan het wegkantsysteem, binnen drie jaar moet dat anders zijn. Dan is die connectie er in de steden en binnen vijf jaar in heel Nederland."

Het wegkantsysteem kan een stuk slimmer worden. (Foto: ANP)

Grote mogelijkheden

Het enthousiasme van Potters is terug te voeren op de mogelijkheden die de technologie biedt.

"Laat ik een voorbeeld geven: slimme verkeersregeling in een stad. Dat bestaat ook nu wel, maar vaak is het enorm duur – lussen in het wegdek frezen en zo – en werkt veelal alleen op locatie. Als je zorgt dat auto's, verkeersregelinstallaties en andere informatiebronnen geautomatiseerd informatie kunnen uitwisselen, neem je een flinke stap om de doorstroming flink te verbeteren."

TLEX ontsluit die miljoenen databerichten in een landelijk systeem tussen weggebruikers en kruispunten over en weer. Ook naar de auto dus, bijvoorbeeld om een optimale snelheid aan te kunnen geven.

'Groene golf voor hulpdiensten en automobilisten'

"Audi heeft al een systeem beschikbaar dat je informeert hoe je een 'groene golf' krijgt. Alles op de weg kan op termijn via data in zulke systemen met elkaar 'praten' – daar zorgt ook de automobielindustrie voor."

Een landelijk systeem van slimme verkeerslichten is een tastbaar onderdeel van die ontwikkeling. "Noem het een evolutie van autistische naar communicatieve systemen. Er staan er al heel wat en in de loop van dit jaar worden het er ongeveer tweeduizend. Veel werk voor de wegbeheerders, omdat je de systemen echt moet ombouwen. Maar de mogelijkheden zijn zogezegd een droom voor elke beheerder en gemeente", zegt Potters

"Een communicatieve intelligente verkeersregeling kan bijvoorbeeld ook zorgen dat hulpdiensten een groene golf krijgen, zodat ze snel en veilig ter plaatse komen. Nogmaals: wij regelen het niet, maar maken de verbindingen mogelijk via TLEX in de cloud."

Intelligente verkeersregeling zou goed nieuws voor hulpdiensten zijn. (Foto: Pro Shots)

Het volledige verhaal staat in AutoWeek 26, dat deze week in de winkel ligt.