Eerder deze maand verscheen een rapport over de houding van het publiek ten opzichte van zelfrijdende auto's. Volgens consultancybedrijf Capgemini kijkt een meerderheid uit naar de komst van autonome voertuigen. Ze vertrouwen de toekomstige modellen van de bekende merken daarbij meer dan start-ups.

Kijk ook op AutoWeek.nl

Uit het onderzoek onder meer dan vijfduizend consumenten verspreid over de hele wereld, aangevuld met de opinie van bestuurders van 280 bedrijven, blijkt dat 59 procent uitkijkt naar de komst van de zelfrijdende auto.

Iets meer dan de helft van de respondenten, 52 procent, zegt dat ze over vijf jaar liever in een autonoom dan een regulier voertuig vervoerd willen worden.

Aan het onderzoek deden meer dan 5.000 consumenten verspreid over de hele wereld aan mee. De resultaten zijn aangevuld met de opinie van bestuurders van 280 bedrijven.

De meerderheid van de respondenten, 27 procent, komt uit de Verenigde Staten, terwijl 23 procent van de respondenten in China woont. Consumenten in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen samen 42 procent van het aantal deelnemers.

Het functioneren van Tesla's autopilot staat op een hoog niveau

Het liefst over vijf jaar al

Iets meer dan de helft van de respondenten, 52 procent, zegt dat ze over vijf jaar liever in een autonome auto vervoerd willen worden dan een regulier voertuig. Dit sentiment leeft het sterkst bij Chinezen. Zij staat tevens het meest positief tegenover de komst van zelfrijdende auto’s.

Respondenten uit Frankijk, Duitsland, Zweden, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaven tweemaal zo vaak een negatieve reactie.

De helft van de ondervraagden verwacht dat de komst van autonome voertuigen vooral in tijdsbesparingen zullen resulteren, aangezien ze verwachten minder tijd actief in het verkeer te hoeven doorbrengen. Ook rekenen en vertrouwen ze erop dat ze auto zelf letterlijk om een boodschap kunnen sturen. Ze vertrouwen de toekomstige modellen van de bekende merken daarbij meer dan start-ups.

De Vision Next 100 Concept is BMW's interpretatie van een autonome auto.

Meerderheid bereid flink meer te betalen voor zelfrijdend voertuig

De vrijgekomen tijd in de auto wil men het liefst spenderen aan het bijpraten met vrienden en familie, al dan niet via de smartphone. Ook het kijken van films en gamen wordt in 57 procent van de gevallen genoemd als activiteit waar men naar uitkijkt.

Daar staat tegenover dat offline gaan eveneens hoog scoort. 58 procent zegt simpelweg van de rit en het uitzicht te willen genieten. Dit wordt door de onderzoekers onder de noemer 'digitaal detoxen' geschaard.

Het grote aantal opties voor een andere tijdsbesteding tijdens het rijden verklaart mogelijk waarom een overgrote meerderheid van de respondenten bereid is om fors meer te betalen voor een zelfrijdende auto. 56 procent van hen geeft aan tot wel 20 procent extra te willen neertellen, terwijl nog eens 17 procent bereid zegt te zijn een maximaal 40 procent hogere prijs te willen betalen. De leeftijdsgroep tot 36 jaar heeft het minst problemen met een hogere prijs.

Wat Mercedes-Benz betreft kan de autonome auto dienst doen als mobiel kantoor.

Early adopters zijn mannen met bovenmodaal inkomen

Die groep vormt tevens de meerderheid onder de zogeheten early adopters, zij die vermoedelijk als eerste overstag zullen gaan. Dit zijn veelal mannen (63 procent) met een bovenmodaal inkomen die in de stad wonen.

Gevraagd naar wat bij hen opkomt als ze aan autonome auto's denken, worden plezier, gevoel van vrijheid en hoge verwachtingen het meest genoemd. De belangrijkste verwachtingen van het nieuwe type voertuig zijn dat inzittenden een lager risico op ongelukken lopen, de reis efficiënter is en dat men onderweg productiever kan zijn.

Deze groep vertrouwt erop dat de autonome auto zich aan de verkeersregels kan houden en bij onverwachte verkeerssituaties de juiste beslissing kan nemen.

Dat zijn overigens niet de belangrijkste redenen voor de aankoop of het gebruik van een zelfrijdende auto. Dat zijn op basis van het geschetste profiel namelijk een kleinere ecologische voetafdruk, een lager verbruik en de veiligheid van de datasystemen.

De Renault EZ Ultimo Concept is een rijdende salon.

Directies zien problemen in het verkeer

In tegenstelling tot de early adopters geeft de groep ondervraagden als geheel juist aan dat het belangrijkste obstakel voor de omarming van het autonome voertuig het al dan niet nemen van de juiste beslissing van de auto in onverwachte verkeerssituaties is. Ook vraagt men zich af in hoeverre het voertuig en de voertuigsystemen beschermd zijn tegen hackers.

Die vragen leven minder bij de ondervraagde directies. Die maken zich in tegenstelling van de consumenten meer druk om het leren omgaan met het voertuig, de nieuwe verkeersregels en hoe de zelfrijdende auto's zich door het verkeer bewegen.

Het liefst hebben de respondenten een autonome auto van een gerenommeerde fabrikant of een elektrisch merk. In net geen 40 procent van de gevallen gaat de voorkeur uit naar een start-up. De bestuurders van bedrijven zijn overigens een stuk positiever over de kansen van nieuwkomers op de markt. Ongeveer 70 procent zou er geen probleem mee hebben om in een zelfrijdende auto van een onbekende start-up te stappen.

Zelf sturen kan nog wel, maar hoeft niet meer in de Audi AI-ME Concept.

Kijk ook op AutoWeek.nl