Waar jongeren tussen de 18 en 24 jaar in 2019 gemiddeld 1.358 euro kwijt zijn aan een WA-verzekering, is het gemiddelde van alle verzekerden slechts 735,01 euro. Jongeren tot 24 betalen hiermee bijna twee keer zoveel als oudere verzekerden, meldt verzekeringsvergelijker Independer donderdag.

Voor de groep van 18- tot 24-jarigen is de jaarpremie van een WA-verzekering bovendien het sterkst gestegen, terwijl die stijging voor andere leeftijden juist voor het eerst in jaren minder hard is gestegen.

De gemiddelde prijsstijging is 5 procent, terwijl die vorig jaar nog 13 procent was. Jongeren betalen dit jaar echter 7 procent meer dan in 2018.

"Een verschil van 2 procentpunt ten opzichte van het gemiddelde lijkt weinig. Maar premies voor jongeren stijgen al jarenlang sneller dan die van andere leeftijdsgroepen", zegt algemeen directeur Coen de Ruiter hierover. Premiebedragen zijn hierdoor erg hoog, aldus De Ruiter. "Elke procentuele stijging vertaalt zich daarom al snel naar een flink bedrag in euro's."

In 2016 betaalde de groep van 18- tot 24-jarigen nog gemiddeld 828 euro voor een jaar. Daarmee is de totale stijging sindsdien zo'n 530 euro.

Het aanbod van verzekeringen voor de jongste groep is ook kleiner dan dat van oudere verzekerden. Mensen boven de 25 jaar hebben gemiddeld keuze uit twintig aanbieders, terwijl de jongere groep zo'n 20 procent minder opties heeft. Verzekeraars zouden de jongeren als risicovollere chauffeur beschouwen. Daarom zouden verzekeraars voor deze groep hogere premies rekenen of zelfs helemaal geen opties aanbieden.