Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het afschaffen van de wegenbelasting en voor een vorm van rekeningrijden, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Volkskrant is uitgevoerd.

Het onderzoeksbureau I&O Research ondervroeg 3.263 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 58 procent voor een vorm van rekeningrijden is, waarbij de automobilist per bepaalde afstand betaalt. 20 procent is tegen een vorm van rekeningrijden.

Opvallend is dat ook de achterbannen van de VVD en CDA positief tegenover een dergelijk plan staan; ruim de helft van de mensen die zeggen op deze partijen te stemmen, is voor rekeningrijden. Van oudsher verzetten deze partijen zich tegen dergelijke plannen.

De onderzoekers vermeden vanwege mogelijke negatieve associaties opzettelijk woorden als 'rekeningrijden', 'kilometerheffing' en 'vlaktaks' in de vraagstelling en kozen voor het neutralere 'betalen naar gebruik'.

"Als je vraagt naar een politiek beladen thema, kan een ondervraagde denken: o, maar daar is mijn partij tegen", zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O in de Volkskrant. "Terwijl we niet willen weten wat iemand van een term vindt, maar hoe hij of zij over het principe denkt. Zo beoordeel je kilometerbeprijzing op zijn merites."

Ook automobilisten die veel rijden vaker voor dan tegen

Automobilisten die meer rijden en meer in de file staan zijn het vaker oneens met de stelling 'automobilisten moeten per gereden kilometer gaan betalen', blijkt uit het onderzoek. Toch is een meerderheid van de mensen die de meeste kilometers maken het eens met de stelling: 47 procent, tegenover 31 procent die zich er niet in kan vinden.

Wel vinden de Nederlanders dat er iets verzonnen moet worden voor automobilisten uit de lagere middenklasse; die zouden niet de dupe moeten worden van dergelijke plannen. Ook zou het openbaar vervoer goedkoper moeten worden ter compensatie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!