Voorlopig komt er geen algemene snelheidslimiet voor automobilisten op de Duitse snelwegen. De bondsregering wees het voorstel maandag gedecideerd af.

Het debat over de grenswaarden voor de uitstoot van onder meer stikstofoxide, fijnstof en CO2 en de vervuiling door met name dieselmotoren zal er niet door verstommen.

Al jaren gaan in Duitsland stemmen op om de snelheid uit milieuoverwegingen te beperken tot maximaal 130 kilometer per uur. Op korte termijn zullen de richtlijnen niet veranderen. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert stelt dat er slimmere sturingsmogelijkheden zijn.

Het Duitse kabinet wacht op een rapport van een gespecialiseerde werkgroep over meer klimaatbescherming in het verkeer. Daarna komen er maatregelen om de emissie te verminderen.

Minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) is tegen een snelheidslimiet. Milieuminister Svenja Schulze (SPD) veroorzaakte ophef door zondag in een ZDF-uitzending niet te willen zeggen hoe ze zelf over deze kwestie denkt. Ze kreeg het verwijt geen stelling te durven nemen.

De verdeeldheid over het thema is groot, niet alleen onder ministers. Uit een enquête blijkt dat 51 procent van de Duitsers voorstander is van hooguit 130 kilometer per uur, 47 procent wil harder kunnen blijven rijden.