Deelnemers aan een onderzoek over ergernissen in het verkeer vinden bestuurders die te dicht achter hun voorganger zitten de grootste irritatiebron. Ook het gebruik van de smartphone en onnodig links rijden leiden tot veel ergernis op de weg.

Ongeveer 37 procent van de deelnemers aan een onderzoek naar rijgedrag van verzekeraar Nationale Nederlanden, uitgevoerd door DirectResearch, ergert zich aan het gebruik van de telefoon tijdens het rijden.

Bumperkleven zorgt echter voor nog meer irritatie. Wat 47 procent van de ondervraagden betreft is het kleven zeer vervelend. Onnodig links rijden en geen richting aangeven zijn andere veelgenoemde bronnen van ergernis bij de deelnemers.

Mannen beklagen zich in het onderzoek meer over het gebruik van de smartphone en het onnodig links rijden dan vrouwen, die op hun buurt richting aangeven belangrijker vinden.

Ruim de helft rijdt te hard

Vrouwen rijden bovendien vaker schadevrij. Negenenveertig procent geeft aan nog nooit schade te hebben gehad, terwijl 32 procent van de mannen schadevrij rondrijdt.

Wat vrouwen en mannen gemeen hebben is dat een meerderheid toegeeft te hard te rijden. Vierenvijftig procent van de mannen en 51 procent van de deelnemende vrouwen heeft naar eigen zeggen een te zware rechtervoet.

Aan het maandag verschenen onderzoek namen in november 800 mensen deel.