Het Rijk en provincies verwachten ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting te innen in 2019. Dat is bijna 200 miljoen euro meer dan in 2018, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van begrotingen van het Rijk en provincies.

De toename komt vooral door "een toenemend wagenpark", aldus het CBS. De opbrengsten voor het Rijk stijgen dit jaar naar verwachting met 3,5 procent tot bijna 4,3 miljard euro. Provincies verwachten ruim 1,6 miljard euro te ontvangen, 2,5 procent meer dan vorig jaar.

De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat het autobezit is toegenomen en door hogere tarieven bij het Rijk en enkele provincies.

Over de afgelopen acht jaar is een lichte stijging te zien. Zo werd in 2010 nog 5 miljard euro aan wegenbelasting binnengehaald, in 2014 was dat bedrag gestegen tot 5,4 miljard, aldus het CBS.

Zeeland verwacht grootste stijging van alle provincies

Iedereen met een auto, motor of vrachtwagen moet motorrijtuigenbelasting betalen. Een deel betaal je aan de overheid en een deel aan de provincie waarin je woont. Voor deze belasting legt de overheid een maximum vast. Provincies mogen zelf, tot dat maximum, bepalen wat de hoogte is.

In de provincie Zeeland betalen autobezitters dit jaar liefst 8,3 procent meer dan in 2018, wat zorgt voor ruim 4 miljoen euro hogere inkomsten voor de provincie ten opzichte van het vorige jaar.

Zeeland gebruikt de inkomsten om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen jaren, aldus het CBS. In acht van de twaalf provincies verandert het tarief niet.