Minder verschillende maximumsnelheden op autosnelwegen, meer milieuzones en aangepaste apk-eisen. Er wijzigt voor de automobilist in 2019 weer het een en ander. We hebben de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

Een belangrijke oorzaak van files is het verschil in maximumsnelheden op diverse autosnelwegen. Hierdoor kan het gebeuren dat je op een traject waar je 130 kilometer per uur mag rijden plots moet remmen, omdat de snelheid op het volgende deel van de weg 100 kilometer per uur is, waarna er niet veel later weer harder gereden mag worden. Dit afremmen en accelereren creëert een harmonica-effect, wat files in de hand werkt.

Een onwenselijke situatie, vindt ook Rijkswaterstaat. Onder de noemer 'harmonisering van de maximumsnelheden' is het afgelopen jaar op gedeeltes van de A50 (tussen de knooppunten Ewijk en Valburg), de A58 (tussen knooppunt Markiezaat en afrit Rilland), de A76 (van knooppunt Kunderberg tot aan de Duitse grens) en de gehele A77 (van knooppunt Rijkevoort tot aan de Duitse grens) 130 kilometer per uur toegestaan.

Per 1 januari 2019 komt daar in ieder geval de A28 tussen de afritten Fluitenberg en Ruinen bij. Andere trajecten volgen nog, maar daar is pas begin 2019 duidelijkheid over, als de verkeersonderzoeken daarover zijn afgerond.

In ieder geval is het streven om in 2019 de totale lengte van trajecten met 130 kilometer per uur (vast en variabel) naar ruim 1.500 kilometer op te schroeven. Dit komt neer op ongeveer 63 procent van de totale snelweglengte in Nederland.

Doe je er verstandig aan een oude diesel te kopen?

Er is de laatste tijd veel te doen over milieuzones. Dat is niet zonder reden. Tussen 2020 en 2025 krijgen gemeenten de mogelijkheid milieuzones in te voeren, om zo dieselauto's ouder dan vijftien of twintig jaar te weigeren. Benzineauto's vallen er niet onder en iedere gemeente besluit zelf of een milieuzone wordt ingevoerd.

Er is dus geen sprake van een eenduidig, landelijk beleid, maar volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is dit toch een eenvoudig en voorspelbaar systeem. "Het biedt gemeenten de ruimte om werk te maken van hun luchtkwaliteit, zonder dat de duidelijkheid voor de automobilist eronder lijdt", aldus Van Veldhoven.

Voor oldtimers, campers en gehandicaptenvoertuigen wordt in overleg met de betrokken gemeenten een uitzondering gemaakt. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën milieuzones blijven in 2025 gehandhaafd, maar gaan dan wel een stap verder.

Wat worden de nieuwe apk-eisen?

Auto's worden steeds luxueuzer en milieueisen worden steeds strenger. Dat zijn voor de RDW redenen om de apk-eisen regelmatig aan te passen en in overeenstemming te brengen met Europese apk-richtlijnen. Ook dit jaar is dat weer gebeurd. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Auto's die vanuit de fabriek zijn afgeleverd met een roetfilter, dienen deze ook daadwerkelijk te hebben. Verwijdering leidt tot een afkeuring. Hetzelfde geldt voor roetfilters die zodanig zijn beschadigd (slijp- en lassporen zijn niet erg), dat die hun werk niet meer goed kunnen doen. Het filter wordt enkel visueel gecontroleerd. Wel blijft de roetmeting en het uitlezen van het systeem van kracht.

Niet alleen de apk-eisen voor olielekkage zijn aangepast. Vanaf nu mag geen enkele vloeistof in het milieu terechtkomen, met uitzondering van vloeistoffen die door normaal gebruik van de auto sowieso al in het milieu terechtkomen, zoals water van de airco of ruitensproeiervloeistof.

Als een personenauto is voorzien van een koppelingskogel (trekhaak), dan moet de diameter van de kogel minimaal 4,9 centimeter bedragen. Als een gedeelte van de binnenkant van het fuseekogelhuis en van de fuseekogel zichtbaar is doordat de hoes is beschadigd of ontbreekt, dan mag dit gedeelte geen roest vertonen.

Verlichtingsglazen mogen niet verwijderd worden, ongeacht of dit invloed heeft op de lichtopbrengst. De lampen moeten nagenoeg een gelijke grootte, kleur en sterkte hebben wat betreft lichtopbrengst. Bij mistlampen vóór gelden geen eisen voor het lichtbeeld zelf, wel wordt de afstelling gecontroleerd.

In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem dient voldoende remvloeistof aanwezig te zijn. En de vulopening van de reservoirs moet zijn afgesloten met een passende dop. Waarschuwingslampjes van - indien aanwezig - onder meer ABS, ESP, het airbag- en gordel(spanning)systeem en het bandenspanningcontrolesysteem mogen niet defect zijn.

Tot slot is de vrijstelling van de apk-plicht voor auto's van vijftig jaar en ouder uitgesteld. Dit betekent dat enkel voertuigen van vóór 1 januari 1960 vrijgesteld zijn van de apk.

Gas- en waterstofinstallaties in de auto

De lpg-tank moet permanent zijn aangebracht, mag niet door corrosie zijn aangetast (met uitzondering van oppervlakteroest) en mag geen deuken vertonen. De leidingen moeten vrij zijn van knikken. Is je gasgestookte auto van na 31 maart 1979, dan moet de installatie zijn voorzien van een gasdichte behuizing die in de buitenlucht uitmondt, tenzij de tank in de open lucht is geplaatst.

Op de lpg-installatie mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten dan die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de motor van het voertuig, met uitzondering van een verwarmingsinstallatie ten behoeve van de passagiers- of bagageruimte.

Dit alles geldt tevens voor een cng- of lng-installatie, maar hier geldt als grens van ingebruikname geen 31 maart 1979, maar 31 december 2002 voor de gasdichte behuizing. Tevens moet de vulaansluiting aan de buitenzijde van het voertuig of in het motorcompartiment zijn geplaatst, maar mag de tank zélf niet in de motorruimte gemonteerd zijn. Ook moet die zijn voorzien van een stofkap, tenzij de vulaansluiting is beschermd tegen vuil en water. Daarnaast mag de vervaldatum van de goedkeuring (en indien van toepassing de herkwalificatie), van de cng- of lng-tank niet verstreken zijn.

Voor auto's met een waterstofinstallatie geldt dit alles ook. Hier geldt als grens van ingebruikname 31 december 2014 voor de gasdichte behuizing. Daarbij mogen de doorvoerende slangen geen beschadiging vertonen, waarbij het wapeningsmateriaal zichtbaar is en dienen personenauto's die op waterstof rijden zowel in de motorruimte als in de buurt van de tankverbinding of het aansluitpunt te zijn voorzien van een duidelijke, weersbestendige bestickering.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl