Nederland telt momenteel meer onbemande dan bemande tankstations, meldt branchevereniging BOVAG maandag.

In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd. Dit aantal steeg van 575 halverwege 2003 naar 2.098 begin dit jaar. Het totale aantal tankstations nam in deze periode met 2,7 procent af tot 4.121.

Volgens BOVAG verdwijnt het "klassieke kleinschalige winkeltje" bij de pomp in hoog tempo. Bij de bemande tankstations verrijzen steeds meer volwaardige gemakswinkels. In 2003 waren dat er nog 293. Het aantal is met twee derde gestegen naar 485 begin dit jaar.

In de afgelopen zeven jaar verdubbelde het aandeel van grote shops van bijna 8 naar bijna 15 procent. Intussen zijn er ruim driehonderd tankstationswinkels met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter.