Berlijn moet een milieuzone voor vervuilende auto's invoeren. De rechter heeft de Duitse hoofdstad opgedragen om auto's die te veel stikstofoxide uitstoten te weren.

De milieuorganisatie DUH had een zaak tegen het stadsbestuur aangespannen. De club speelde in op een rechterlijke uitspraak in februari die de deur naar dit soort verboden opende.

Volgens de rechter wordt het gehalte vervuilende stoffen in de Berlijnse lucht nu al minder. Toch brengt alleen een verbod op oude diesels de vervuiling terug binnen de wettelijke normen.

Sinds de uitspraak in februari heeft ook Frankfurt al moeten geloven aan de invoering van milieuzones. Hamburg heeft die uit eigen beweging ingevoerd.