Verzekeraars pleiten er voor auto's verplicht uit te rusten met een zwarte doos. Bij een ongeluk kan dan veel sneller en beter worden vastgesteld wie er schuldig is. 

Dat leidt tot een snellere afwikkeling van de schade, aldus het Verbond van Verzekeraars. De politie is na een ongeval nog vaak aangewezen op tijdrovende analyses en getuigenverklaringen.

Een verplichte Event Data Recorder (EDR) kan veel duidelijk maken over het moment vlak voor en tijdens het ongeval, want de zwarte doos kan informatie geven over onder meer de afgelegde remweg en hoe hard er werd gereden.

Computers in auto's verzamelen ook nu al veel gegevens over bijvoorbeeld het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto. Fabrikanten willen die data beheren en willen ze alleen tegen betaling beschikbaar stellen.

Maar het Verbond van Verzekeraars vindt dat consumenten zelf de regie moeten hebben over hun data en zelf ook moeten kunnen bepalen welke instanties erover kunnen beschikken.

Volgens de verzekeraars moet een niet-commerciële instantie zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de data gaan beheren. Aan de hand van de data kunnen ook allerlei producten aan consumenten worden aangeboden zoals een verzekering op maat of onderhoud van de auto.