Duitse steden mogen een rijverbod voor dieselauto's opleggen. De federale administratieve rechtbank verwierp dinsdag het beroep tegen een eerdere uitspraak door een lagere rechtbank.

De uitspraak van de hoogste federale bestuursrechter kwam nadat de Duitse staten in beroep gingen tegen verboden, die waren opgelegd door plaatselijke rechtbanken in Stuttgart en Düsseldorf. 

Het ging om zaken die door milieugroep DUH waren ingediend wegens slechte luchtkwaliteit in die steden. Ook in tientallen andere steden in Duitsland worden herhaaldelijk normen voor stikstofoxide in de lucht overschreden.

Die gemeenten moeten daarom actie ondernemen. Met de uitspraak kunnen ze nu zelfstandig, dus zonder landelijke regeling, rijverboden invoeren. Dieselauto's die voldoen aan de Euro 6-norm vallen buiten het besluit. Dat betreft voornamelijk dieselauto's die na 2015 zijn geproduceerd.

Het arrest voorziet ook in overgangsperioden en een gefaseerde invoering. In Stuttgart zijn rijverboden niet mogelijk vóór 1 september 2018. Daarnaast moeten er uitzonderingen mogelijk zijn voor werklieden.

Er is geen financiële compensatieplicht, oordeelde de bestuursrechter verder. "Bepaalde waardeverliezen moeten worden aanvaard", zei de voorzittende rechter Andreas Korbmacher.

Overlijden

Gedurende vele jaren zijn in veel Duitse steden de limieten voor luchtvervuiling niet gehaald. Het gaat om stikstofoxiden, die onder meer ademhalings- en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken of verergeren. Volgens informatie van het Federale Milieuagentschap is het verkeer in steden, inclusief dieselauto's, goed voor meer dan 60 procent van de vervuiling.

Volgens het federale Umweltbundesamt overlijden in Duitsland jaarlijks zo'n 6.000 mensen aan stikstofoxide-gerelateerde hart- en vaatziekten. De EU gaat van 10.400 gevallen per jaar uit. 

Het Duitse dagblad Bild spreekt in een reactie van een "zwarte dag voor miljoenen dieselrijders."