De proeven met uitlaatgassen die Volkswagen heeft laten uitvoeren op 25 mensen, zijn niet ongebruikelijk. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

"Dit soort onderzoek, waarbij proefpersonen worden ingezet om een bepaalde concentratie schadelijke stoffen te inhaleren, is niet ongebruikelijk", zegt inhalatietoxicoloog Flemming Cassee van het RIVM.

Volgens een rapport onderzocht Volkswagen in 2014 hoe gezonde mensen reageerden op de inademing van stikstofdioxide (NO2). Stikstofdioxide is het vervuilende element in de uitlaatgassen dat de autofabrikant in onderzoeken heeft gemanipuleerd om de wettelijke limieten voor dieselvoertuigen te halen. In werkelijkheid werden die limieten vaak overschreden.

Cassee stipt aan dat iedereen dagelijks wordt blootgesteld aan stikstofdioxide, door op straat te lopen.

"De concentraties die bij zo'n proef worden gebruikt zijn weliswaar wat hoger dan dat, maar dat heeft ook te maken met de tijd waarin zo'n onderzoek wordt uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld wilt onderzoeken wat de gevolgen zijn van 24 uur blootstelling, kun je de proefpersonen ook binnen twee uur aan diezelfde hoeveelheid blootstellen. Dat maakt het nog geen vergassingsoperatie."

Ontsteking

Bij de proefpersonen is geen ontstekingsreactie vastgesteld. Volgens Cassee betekent dat niet automatisch dat er helemaal geen effecten zijn waar te nemen. "Maar doorgaans is zo'n ontstekingsreactie wel het eerste wat zich aandient."

Volgens Cassee worden proeven als deze niet alleen in Europa ingezet voor de gevolgen van stikstofdioxide, maar bijvoorbeeld ook door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en bij ozon en andere schadelijke stoffen. Proefpersonen krijgen een vergoeding voor zo'n onderzoek.

Apen

Volkswagen meldt dat het onderzoek een grote vergissing is geweest. De ondernemingsraad van het autobedrijf roept op tot een gedetailleerd onderzoek naar de zaak.

Eerder werd al bekend dat Volkswagen ook op apen proeven met uitlaatgassen liet doen. Het onderzoek werd uitgevoerd en gefinancierd door een onderzoeksgroep die betaald werd door VW maar ook door BMW, Daimler en Bosch.

Daimler en BMW zeggen niets te hebben geweten van het onderzoek en distantiëren zich ervan. Volgens de zender NDR waren de testen goedgekeurd door het ethisch comité van de medische faculteit van de universiteit van Aken.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl