Het Verenigd Koninkrijk gaat 400 miljoen pond investeren in het verbeteren van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's en plug-in hybride voertuigen. 

Uit de op woensdag gepresenteerde begroting blijkt tevens dat er nog eens 100 miljoen pond gereserveerd wordt om de verkoop van auto's met een plug-in hybride aandrijflijn te stimuleren.

Daarnaast wordt de belasting verhoogd op dieselvoertuigen die niet meer aan de geldende uitstootnormen voldoen. De verhoging, ongeveer 20 pond op jaar basis, geldt vanaf april volgend jaar.

De opbrengst van de belastingverhoging gaat naar een fonds van 220 miljoen pond voor de bevordering van schone lucht.