Nieuwe lease-auto’s op de Nederlandse markt worden viezer. De CO2-uitstoot van door leasemaatschappijen in 2016 aangeschafte auto's ligt 10 procent hoger dan de in 2015 aangekochte auto’s. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuur en Milieu heeft laten doen onder lease-auto's, gekocht door leasemaatschappijen.

Bovendien blijkt er meer licht te zitten tussen het theoretische brandstofverbruik dat fabrikanten opgeven en het werkelijke verbruik van de auto's. Een gemiddelde lease-auto, aangekocht in 2016, verbruikt momenteel 50 procent meer brandstof dan de klant op basis van de fabrieksopgave mag verwachten.

De milieuorganisatie stelt dat de trend van de afgelopen jaren, dat nieuwe auto's zuiniger worden, is doorbroken. ''Zeer zorgwekkend'', stelt waarnemend directeur Geertje van Hooijdonk. Te meer daar de lease-auto's over een paar jaar op de tweedehandsmarkt komen voor particulieren.

Voordelen

De studie is uitgevoerd door het ICCT, een internationaal milieuonderzoeksbureau. Het gaat om een steekproef onder 28.000 voertuigen. Belangrijkste oorzaak van de CO2-toename is dat de fiscale voordelen op schone en zuinige auto’s voor leaserijders verdwijnen.

Natuur en Milieu pleit voor ''één sterke Europese toezichthouder die paal en perk stelt aan het gesjoemel met gebruikscijfers, naar Amerikaans model. Belangrijk is dat deze toezichthouder sancties als boetes op kan leggen aan autofabrikanten die zich niet aan de regels houden''.