DEN HAAG - De onderhandelaars Balkenende (CDA), Zalm (VVD), en Herben (LPF) zijn van plan het Kwartje van Kok, genoemd naar de accijnsverhoging die toenmalig minister Kok van Financiën in 1991 doorvoerde, terug te geven aan de automobilisten. "Het Kwartje van Kok komt terug. Het gaat alleen nog om de manier waarop", aldus Herben maandag.

Balkenende was voorzichtiger dan Herben. 'Het kwartje' is volgens hem nog niet van de baan, maar de inzet is wel de automobilisten tegemoet te komen, zo gaf hij aan. Voorwaarde is volgens Balkenende dat het financieel mogelijk moet zijn.

Over de manier waarop 'het kwartje' vervolgens zal terugvloeien naar de automobilist spreken de onderhandelaars later verder. Dat zou door een directe verlaging van de brandstofaccijns kunnen, maar ook indirect door verlaging van de wegenbelasting, verlaging van de aanschafbelasting op motorvoertuigen (BPM) of investeringen in extra wegen.