Met ingang van 2017 zijn de regels rond fiscale bijtelling een stuk eenvoudiger geworden. Maar dat neemt niet weg dat de oude tarieven nog invloed hebben op lopende contracten. In dit overzicht meer duidelijkheid.

Wat is er varanderd in de bijtelling?
Er waren de afgelopen tien jaar massa’s verschillende tarieven: 25, 22, 15, 14, 7, 4 en 0 procent. Sinds 1 januari 2017 geldt er een uniform tarief van 22 procent voor alle nieuwe modellen. Er is nog één uitzondering: voor auto’s zonder CO2-uitstoot, dus in praktijk elektrische auto’s of auto’s met een brandstofcel, geldt een tarief van 4 procent. Er was in de originele plannen nog sprake van dat de bijtelling voor zuinige plug-ins (alles tussen 0 en 50 gram CO2) langzaam zou worden verhoogd de komende jaren, maar de Tweede Kamer heeft dat middels een amendement geschrapt: ook voor die modellen moet nu de volle mep van 22 procent worden gerekend. Die 22 procent betekent overigens wel een verlaging van het algemene tarief van 25 procent.

Op termijn zijn zakelijke rijders dus ietsje goedkoper uit. Merkwaardig genoeg houdt staatssecretaris Wiebes wel vast aan de vijf jaar regel die tot op heden gold voor lage bijtelling: wie op dit moment 25 procent bijtelling heeft, houdt dit percentage tot 5 jaar na kentekening van de auto. Houd dus goed in de gaten als je de komende jaren als werknemer een auto uit de bestaande pool krijgt toegewezen uit welk jaar deze komt. De veelgenoemde Tesla-taks, waarbij de 4% bijtelling slecht geldt voor de eerste 50.000 euro van een elektrische auto, gaat pas in 2019 in.

Wat is er veranderd rond de BPM? 
De CO2-kortingen zijn dan wel flink afgebouwd, maar de BPM is nog altijd CO2-afhankelijk. De staffels worden nog steeds ieder jaar op een inflatiemanier bijgesteld, maar Wiebes heeft bovendien een grotere vaste voet van € 350 ingevoerd zodat de fiscus is verzekerd van een fijne opbrengst. Vervolgens geldt er een bedrag per gram CO2, dat in stappen oploopt. Tot 2020 blijven de bedragen gelijk, maar de CO2-grenzen gaan in stapjes omlaag.

Officieel is hierin een voorzichtige daling van de BPM verrekend, maar omdat men uitgaat van een verdere daling van het officiële verbruik van de gemiddelde auto, is dat erg lastig te checken. Pas achteraf zullen we weten of deze voorspelling reëel was. Voor PHEV’s is er overigens een aparte BPM-tabel. Deze auto’s worden hiermee zo duur, dat de verkopen dit jaar flink zullen dalen. 

BPM tarief 2017
Vaste voet    €350
Schijf 0 (0-76 g/km)    € 2 per gram
Schijf 1 (77-102 g/km )  € 66 per gram
Schijf 2 (103-150 g/km) € 145 per gram
Schijf 3 (151-168 g/km)    € 238 per gram
Schijf 4 (>168 g/km)    € 476 per gram
**een dieselauto kost 86 euro per gram boven de 65/g/km extra.

Voorbeeld: een auto van 153 gram/km kost 350 + (76*2)+ (26*66) +(48*145) +(3*238)= €9.524 aan BPM.
Omdat het bedrag exponentieel oploopt, scheelt elke gram op een onzuinige auto veel geld. Stel dat de bewuste auto met een start/stop-systeem 8 gram weet te besparen, dan scheelt dat € 1.439 (15 procent) aan BPM.