Nederland en België tegen tellerfraude

Kilometertellerfraude is nog steeds een rotte plek in de handel in gebruikte auto's. Met name bij grensoverschrijdende handel is de kans op teruggedraaide tellers groot. Woensdag wordt in Brussel gepraat over internationale maatregelen.

Om het terugdraaien van kilometerstanden tegen te gaan wordt in ons land al sinds 1991 bijgehouden (Nationale Autopas, NAP) wat het verloop van de standen van auto's is. Het aantal invoermomenten is door de jaren heen gestegen en op steeds meer momenten is de invoer verplicht, waardoor het systeem inmiddels flink is verbeterd en vrijwel elke auto een NAP-historie heeft.

Een auto waarvan de kilometerteller is teruggedraaid, vertoont een onlogisch verloop en krijgt 'rood licht' in de database. Auto's waarvan (een deel van) de historie ontbreekt, omdat ze in het buitenland op kenteken hebben gestaan, krijgen nu code oranje; ze hoeven niet te zijn teruggedraaid, maar het is evenmin uit te sluiten. 

Strafbaar

Sinds 2014 valt het bijhouden van de kilometerstanden onder de verantwoordelijkheid van de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) en sinds die tijd is het terugdraaien ook een strafbaar feit (daarvoor was alleen het bewust verhandelen van een teruggedraaide auto strafbaar). Hierdoor is het aandeel auto's met teruggedraaide teller in ons land geslonken van 5 naar 2 procent. 

België kent eveneens een verplichte tellerregistratie en dat systeem is beter dan bij ons, vertelt Bovag-woordvoerder Paul de Waal: "Daar is het aantal auto's met teruggedraaide teller een paar tienden van procenten. Dat komt onder meer doordat België meer verplichte registratiemomenten kent, waaronder de verkoop tussen particulieren onderling." In schril contrast hiermee staat bijvoorbeeld Duitsland, weet De Waal: "Daar wordt vrijwel niets bijgehouden omtrent kilometerstanden."

Congres

Primair doel van het congres vandaag is de weg vrijmaken naar het uitwisselen van gegevens, waardoor beter inzicht in de problematiek wordt verworven. De Waal: "Het zal ook leads opleveren, zodat de bronnen van teruggedraaide tellers kunnen worden blootgelegd en aangepakt.

Na verloop van tijd moeten het Belgische Car-Pass en onze RDW-gegevens worden gekoppeld, zodat een auto met logische historie die tussen beide landen wordt verhandeld, code groen kan behouden. En op langere termijn, wanneer de systemen goed gekoppeld zijn, moeten deze gegevens ook ter beschikking komen voor handelaren en particulieren."

Bekijk 2 foto's in groot formaat

Tip de redactie