Een jaar na de uitbraak van Dieselgate lijkt de affaire een onverwachte wending te krijgen. Niet Volkswagen, maar Audi zou de 'sjoemelsoftware' hebben geschreven.

Uit e-mailverkeer uit 2007 van een Audi-ingenieur blijkt dat hij aan een 'grote kring van managers' schreef dat het "ganz ohne Bescheißen" (helemaal zonder de boel te belazeren) nooit zou lukken de strenge Amerikaanse NOx-normen te halen, zo weet de Süddeutsche Zeitung, die de hand wist te leggen op stukken van een Amerikaans advocatenkantoor dat in opdracht van VW onderzoek doet in de affaire. Naar verluidt wordt Audi binnen het Volkswagenconcern inmiddels de 'moeder van het bedrog' genoemd.

Tegenover diverse Duitse media laat Audi nu weten gezien de lopende onderzoeken en de daaraan verbonden zwijgplicht geen uitspraak te kunnen doen over deze nieuwe verwijten. Meerdere managers en ingenieurs van Audi zouden van het bedrog op de hoogte zijn geweest, maar verzuimd hebben in te grijpen of de raad van toezicht op de hoogte te stellen. Vier hooggeplaatste technici zijn inmiddels op non-actief gesteld.