De Stichting VolkswagenAudiclaim gaat Pon, de Nederlandse importeur van Volkswagen (VW), aansprakelijk stellen voor de verwachte waardevermindering van auto’s die zijn betrokken bij het dieselschandaal. 

De organisatie eist dat Pon binnen vijf dagen met een voorschot van 5 miljoen euro over de brug komt, anders legt de stichting beslag op onder meer auto’s van de importeur.

In ons land moeten 160.000 wagens van VW terug naar de garage voor een update van de software. Jurist Pieter Lijesen van VolkswagenAudiclaim schat dat de betreffende autobezitters tussen de 3000 en 7000 euro schade lijden. De totale claim bedraagt mogelijk dus meer dan een miljard euro.

De reden dat de organisatie in eerste instantie Pon aansprakelijk stelt en niet Volkswagen zelf, is dat de zaak dan volgens Nederlands recht kan worden afgehandeld.

Lijesen is in Nederland vooral bekend als de man achter collectieve claimprocedures namens gedupeerden van woekerpolissen en complexe financiële producten als renteswaps.

Eerder deze week kondigde hij ook al aan massaclaims te gaan indienen wegens problemen met zuigers in auto’s van Volkswagen. Die zaak staat los van het dieselschandaal dat ongeveer twee weken terug aan het licht kwam.